Pekka Laaksonen ja Pentti Keynäs

Merkinnät kuvassa

Pekka Laaksonen, Pentti Keynäs