Jamani Puavilan hauta

Merkinnät kuvassa

Luoto Uhtualla kesä 1917