Jyvöälahden Tiilikoff

Merkinnät kuvassa

SA-kuva Jyvöälahti, Tiilikoft