Suopohjan laavulla

Merkinnät kuvassa

xi / 1942 Suopohjan kaakkoispuolella