Aunuksen kirkonpalvelijan talo

Merkinnät kuvassa

Aunuksen kirkonpalvelija...