Lahelmien perhe

Merkinnät kuvassa

Lyydia, Helena, Aleksi, Elsa, Jyrki ja Ville Lahelma. Kuva on otettu todennäköisesti vuonna 1923, sillä Elsa Lahelma syntyi vuonna 1922.