Aineistot

Pentti Keynään aineistot

Vuosina 1991-2001 Karjalan Sivistysseuran puheenjohtajana toimineen Pentti Keynään seuralle luovuttaman henkilökohtaisen arkiston sisältämää aineistoa. Arkisto kokonaisuudessaan on tutustuttavissa KSS:n toimistolla.

KSSn arkistoluettelot

Sisältää luettelot Karjalan Sivistysseuran arkistoista, joita on sekä KSS:n toimistolla että Kansallisarkistossa.

Kartat

Itä-Karjalaa, pienempiä alueita ja kyliä esittäviä karttoja ja karttapiirroksia, joista suuri osa esittää tilannetta 1900-luvun alkupuolella. Mukana on myös historiallisia karttoja ja uudempia karttoja.

Matti Pöllän aineistot

Tohtori Matti Pöllän Karjalan Sivistysseuralle vuonna 2016 luovuttamaan hänen tutkimustensa lähdeaineistoa. Pöllän luovuttama arkisto on kokonaisuudessaan tutustuttavissa KSS:n toimistolla.

Pauli Laukkasen aineistot

Juuriltaan vienankarjalaisen sukututkija Pauli Laukkasen KSS:lle luovuttamia suku- ja kyläkohtaisia tutkimuksia. Alkuperäinen aineisto on tutkijan hallussa.

Maiju Keynään haastatteluaineistot

Vienankarjalaisten laukkukauppiassukujen haastatteluja, joita on tehty 1939-40 ja 1950-luvun alussa. Sampoon on talletettu haastateltujen henkilötiedot ja haastattelumuistiinpanojen 1. sivut. Täydelliset haastattelut ovat luettavissa KSS:n arkistossa.

Irja Rämän aineistot

Juuriltaan vienankarjalaisen sukututkija Irja Rämän Karjalan Sivistysseuralle luovuttamaa sukukohtaista aineistoa. Osa aineistosta on toimitettu sukututkimuksiksi, osa on työstämättömiä tutkimusmuistiinpanoja. Täydellistä aineistoa säilytetään KSS:n arkistossa.

Karjalan Heimo

Karjalan Heimo -lehden ja sitä edeltäneiden KSS:n julkaisemien lehtien sisältöhakemisto. Valtaosa sukututkimuksen kannalta merkityksellisistä artikkeleista on saatavilla Sammosta pdf-muodossa. Lehtien täydelliset vuosikerrat ovat luettavissa KSS:n arkistossa.

Kirkonkirjat

Vienan ja Aunuksen Karjalan alueen ortodoksisten seurakuntien kirkonkirjoja. Kirkonkirjat ovat saatavilla pdf-muodossa ja niiden teksti on käsin kirjoitettua sekä venäjänkielistä. 

Viranomaisasiakirjat

Maallisten viranomaisten suorittamien verotarkastusten (verorevisio) tai väestönlaskentojen (henkirevisio) yhteydessä laatimia kyläkohtaisia luetteloita väestöstä tai talouksista sekä muita maallisten viranomaisten tuottamia asiakirjoja. Asiakirjat ovat saatavilla pdf-muodossa ja niiden teksti on pääosin käsin kirjoitettua ja venäjänkielistä. Osa asiakirjoista on litteroitu ja käännetty.

Kuvakokoelmat

Seuran kuvakokoelmassa on yli 4000 kuvaa, ja monet niistä kuvaavat kyliä joita ei enää ole. Seuran käyttöön on luovutettu monia merkittäviä valokuvakokoelmia, mukaanlukien sota-ajan kuvia Vienasta ja Aunuksesta, kuvakokonaisuuksia karjalan pakolaisista sekä useiden merkittävien karjalaissukujen albumeja.

Lehtileikkeet

Lehdissä julkaistuja artikkeleita yms. Karjalaan ja karjalan kieleen liittyen. Ei sisällä Karjalan Heimon julkaisuja.

Sukututkimukset

Sukututkimusraportteja eri tutkijoilta.

Historialliset asiakirjat

Itä-Karjalan ja Karjalan Sivistyseuran historiaan liittyviä asiakirjoja. Alkuperäiset ovat suomalaisissa tai venäläisissä arkistoissa.

Muu aineisto

Em. aineistosarjoihin kuulumatonta sukututkijoille mielenkiintoista aineistoa.