Šiä ta šiäneinuššuš

Aineisto on vapaasti käytettävissä edellyttäen, että aineistoa ei muokata eikä sitä käytetä kaupallisiin tarkoituksiin. Aineiston lähde ja tekijänoikeuksien haltijat on aina mainittava sitä käytettäessä.
Valokuvat ovat peräisin Sampo-tietokannasta.

Opaššušmaterialit © Olga Karlova, Valentina Karakina ja Jevgeni Karakin 2019. Kuvitukset © Ilya Padchin 2019, taitto ja sivujen suunnittelu Toni Saarinen.

Lataa tästä koko paketti PDF-muodossa (2 200 kt)

Osat: Lukemisto | Harjotukšet

Mimmoni on šiä eri vuuvvenaikoina? Kuinpa kaunehešti šanelet ta kuvuat luonnon eri ilmijöitä? Mitein ennein rahvaš šiätä einuššettih? Kuinpa arvattih arvautukšie?

Kaikkih näih kyšymykših šuat vaštaukšie lukomalla vienankarjalakši kirjutettuja tekstijä ta šamalla kehität omua šanavaruaš.

Harjotukšien avulla šuat tuttavuštuo vienankarjalan kieliopillisih rakentehih ta šanaštoh.

Hyväh lykkyh!

Laatijat ovat luoneet aineiston valmistellessaan ja pitäessään Vienankarjalan ja kulttuurin kursseja Suomessa ja Karjalan tasavallassa Venäjällä.

Lukemisto


Matti Pirhonen: Kupina

”Huomenekšella čäijyö juuvvešša Huotarin akka kaččou kuppihis ta ihaštu kokonah…”
lyhyt tarina (PDF)

Šiämerkit, šiäšanašto ja luonnon ilmijöt

sanastoa, muistitietoa, tarinoita, runoja (PDF)

Arvuatko vain jouvut Huikkol’ah?

Arvautuš on erikoisen viisaš kyšymyš. Arvautukšen piätarkotuš on šiinä, jotta še kehittäy ihmiseššä älykkyyttä, teräväpäisyyttä ta hokšuantakykyö.
arvuutuksia, näytelmä (PDF)

Nimijä

”Nimi on kuin tervaplätti pukšun polvešša. Ei šiitä eris piäše.”
muistitietoa, nimien historiaa, arvuutuksia, kylien ja ihmisten nimiä (PDF)

Karjalaisien kuukaušien nimet

muistitietoa, vuotuisia tapahtumia, sanontoja (PDF)

Lapšien folklori

loruja ja arvuutuksia lapsille (PDF)

Kirjallisuus
– Olga Karlova ”Vuokkiniemi – löpöšieni, Pirttilakši – yksi, kakši…” s. 108–110, Kai Paajaste (toimittanut) Tupenkolahuttajien mailla. Vuokkiniemi-seura RY, Mustasaari, 2006.
– Denis Kuzminin keryämä tutkimušretkiainehisto.
– Onninmanni. Vienalaisia loruja, lauluja ja satuja. CD-levy. Juminkeko, 2001.
– Aleksandra Stepanova, Tunkuan karjalaisten suullisesta perinteestä. Petroskoi, 2000.
– Pertti Virtaranta, Karjalaisia sananlaskuja ja arvoituksia (s. 98–100). Helsinki, Vammalan kirjapaino OY, Offset, 1976.
– Pertti Virtaranta, Vienalaisia lasten lauluja. Helsinki, 1973.
– Pertti Virtaranta, Vienan kyliä kiertämässä. Vammala 1978.
– Karjalan kielen sanakirja. 1–6. LSFU XVI. Helsinki, 1968–2005. (KKS)
– Joulupukki, I, Kansanopettajain Osakeyhtiö Valistus, 1913
– Антропонимика (antroponymia). Москва.

Harjotukšet


Tehtävät 1–11

Kyšymykšie ta vaštahukšie. Kyšymyššanoja. Ristimänimet, šukunimet, haukuntanimet, kylännimet, talonnimet ta vesistönimet. Kertomuš Viisaš varis. (PDF)

Tehtävät 12–16

Arvuatukšet. Lopeta virkkehet mallin mukah. Luve tekstit, kekši kyšymykšet. Runot. (PDF)

Tehtävät 17–24

Löyvä vaštakohat ja šamamerkitykselliset šanat. Jata esimerkin mukah. Vaštua kyšymykših. Mitein kyšyt tahi pyyvvät? (PDF)


Kertomus vuoden 2012 kurssin kuvituksen takana:

Ukkosenšiätäki voit pakau­tella ta voit ajua pois. Viččataipalen Kuorilahešta olija Antti Kuzmin kerto šiitä, mitä oli nähnyn: ”Olima nuotalla, kolme akkua ta mie. Äkkie nousi kova ukkoisilma. Yksi akoista, Lohilahešta kotosin olija Muarie karehtu, oli halteissah, hyppeli veneheššä, puri hammašta, ta lujašti karju, repi tukkieh – ta ukkosenilma mäni mänöjäh.”