Pereh ta šen rakenneh

Aineisto on vapaasti käytettävissä edellyttäen, että aineistoa ei muokata eikä sitä käytetä kaupallisiin tarkoituksiin. Aineiston lähde ja tekijänoikeuksien haltijat on aina mainittava sitä käytettäessä.
Valokuvat ovat peräisin Wikimedia Commons -sivulta ellei toisin mainita.

Opaššušmaterialit © Olga Karlova, Valentina Karakina ja Jevgeni Karakin 2019. Kuvitukset © Ilya Padchin 2019, taitto ja sivujen suunnittelu Toni Saarinen.

Lataa tästä koko paketti PDF-muodossa (12 885 kt)

Osat: Pereh | Sanasto | Muu lukemisto

Ilona käki mečäššä,
pieni lapši pereheššä

Mäkelä Okahviella Vuokkiniemeššä oli ollun šemmoni ämmö, jotta hiän aina puolušti lapšie eikä konšana kieltän, vaikka kuin lapšet ois mellaššettu. Kun hiän joškuš vaipu šiitä mellakašta ta tahto  hil’l’aisutta, ni hiän iče alko oikein hyppie ta reuhata lapšien kešellä. Lapšet ruvettih kaččomah šitä kummua ta šiitä i ašetuttih.

Laatijat ovat luoneet aineiston valmistellessaan ja pitäessään Vienankarjalan ja kulttuurin kursseja Suomessa ja Karjalan tasavallassa Venäjällä.

Pereh


Lukemisto

Karjalaisen perehen rakenneh ja šen jäšenet

perheenjäsenten nimistä ja heidän välisistä suhteistaan (PDF)

Šuuri šukukunta, helie heimokunta

havainnollistavia kuvia perheestä ja sananlaskuja (PDF)

Vienalaisien naimaikä

pariutuminen ja avioliitto ennen vanhaan (PDF)

Lapšen ristimini

tietoa lapsen nimeämisestä, kasvatuksesta ja sananlaskuja (PDF)

Leikkilorusie lapšilla

loruja ja lauluja lapsille (PDF)

Sanasto


Leikkikenttä

sanastoa liittyen leikkikenttään ja havainnollistavia kuvia (PDF)

Lapšen vuattiet ja tarpehet

sanastoa liittyen lastenvaatteisiin ja arkeen (PDF)

Muu lukemisto


Tiijätkö mitä Vuokkiniemen kylän ištorijasta? Mimmoni on kylä nykyjäh.

tietoa liittyen vuokkiniemeen (PDF)