Lintumuajilma ta meččä

Aineisto on vapaasti käytettävissä edellyttäen, että aineistoa ei muokata eikä sitä käytetä kaupallisiin tarkoituksiin. Aineiston lähde ja tekijänoikeuksien haltijat on aina mainittava sitä käytettäessä.
Valokuvat ovat peräisin Wikimedia Commons -sivulta ellei toisin mainita.

Opaššušmaterialit © Olga Karlova, Valentina Karakina ja Jevgeni Karakin 2019. Kuvitukset © Ilya Padchin 2019, taitto ja sivujen suunnittelu Toni Saarinen.

Lataa tästä koko paketti PDF-muodossa (4 090 kt)

Osat: Linnut ta meččä | Muu lukemisto, kielioppi ta harjotukšet

Linnut ihaššutetah ihmisen šilmyä värikkähällä šulkapuvullah, korvua – heliellä, kaunehella laululla ta ollah Karjalan luonnon kaunissukšena. Kun šyvennyt lintumuajilmah, šuat tietä kuin viisahašti luonto on luonun ne. Joka linnulla omat tavat ta merkityš. Kun luvet ni muutat mieleš muššašta korpista ta niin mielehiseštä kiäštä.

Pakinaharjotukšet-ošašša tekstien, dialogien ta niih liittyjien tehtävien avulla šuat tuttavuštuo karjalaisien tervehtimistapoih ta harjotella jokapäiväistä šanaštuo. Näijen varašša ruttoh piäšet pakinatuurilla. Lisäkši šuat opaštuo kuvuamah ihmisen ulkonäkyö ta luontuo ta vieläi tiijuštua, kuin lempie noššettih Iivananpäivän pruasniekka-aikah.

Kieliopilliset harjotukšet kerrotah vienankarjalan verbien taivutukšešta, merkitykšistä ta käytöštä.

Laatijat ovat luoneet aineiston valmistellessaan ja pitäessään Vienankarjalan ja kulttuurin kursseja Suomessa ja Karjalan tasavallassa Venäjällä.

Linnut ta meččä


Lukemisto

Puut, puun rakenneh

havainnollistavia kuvia (PDF)

Omat mečät mielusammat

kalevala, kansanperinne, uskomuksia puulajeista, sanontoja (PDF)

Mimmoni lintu ka šemmoset ni laulut

Karjalašša pešiy noin 285 lintulajie ta 36 niistä on pantu Karjalan ”Ruškieh kirjah”. 60 muuttolintulajie pešiy Karjalan ulkopuolella ta ne pietytäh Karjalah vain vähäkši aikua muuttolennon aikana. Lintuloilla on erikoini tila Karjalan faunašša.
kansanperinne, uskomuksia linnuista, sanontoja (PDF)

Pekka Perttu: Kukkuu, kukkuu

Tämä loitoš kaikuja uroškiän kukunta on kaikilla tuttava.
lyhyt kertomus käestä (PDF)

Pekka Perttu: Lapalivo

Starinoissa ta arvautukšissa harakkua šanotah vain mečän juorujen levittäjäkši, ainaisekši rähisijäkši ta tyhjän nakrajakši…
lyhyt kertomus harakasta (PDF)

Pekka Perttu: Šelkosien herra

Korppi. Tuo Kalevalan kuulusa korppijen herra, on kaikilla niin tuttava, jotta ei ainakana šen ulkonäkyö tarviče esitellä.
lyhyt kertomus korpista (PDF)

Matti Pirhonen: Räkäččy harakka

Olipa kerran harakka. Ulkonävöltäh še oli aivan šamanmoini kuin muutki harakat: pitkä häntä, tylčät šiivet ta šuuri n’okka…
lyhyt kertomus harakasta (PDF)

Valentina Karakina: Lintujen kyly

Oli lämmin kevätpäivä…
lyhyt kertomus (PDF)

Linnut einuššetah

kansanperinne, uskomuksia linnuista (PDF)

Lintusanasto

sanastoa (PDF)

Harjotukšet

Tehtävät 1–5: Linnut

Väritä linnut kumpaset olet nähnyn. Merkiče kuvah oikie numero. Yhistä. Oikein vain viärin? Mi näistä kukkuloista on lintu? (PDF)

Tehtävät 6–7: Puut

Kirjuta puijen nimet. (PDF)

Muu lukemisto, kielioppi ta harjotukšet


Lukemisto: Pakinat

Karjalaisie tervehtimistapoja

Tervehyisen luatimini oli karjalaisilla tärkie asie.
muistitietoa (PDF)

Harjotukšet: Pakinat

Tehtävät 8–10: Tervehykset, kuulumiset

Kekšikkyä šamantapaset dialogit. Valiče oikie vaštauš / virkkehen jatko. Paiskua kurššikaverin kera käyttyän roolikorttija. (PDF)

Tehtävät 11-15: Mimmoni?

Luve katkelmie L. Kuntijärven Yhessä ylettih -romaanista. Šano, mimmoni on ihmini, kumpani… Luve lehti-ilmotuš. Kekši dialogit. Löyvä viivan alta vaštakohat. (PDF)

Lukemisto: Pakinat

Kuin ennein lempie noššettih…

Paraš lemmennoštoaika on Iivanan ta Petrunpäivän välisenä aikana.
muistitietoa, kansanperinnettä (PDF)

Kielioppi

Kielioppie verbilöistä

persoonamuodot ja -päätteet, sanaluokat (PDF)

Harjotukšet

Tehtävät 16-27: Verbit

Heitä n’oppua, valiče verbi ta pane šopivah persoonah. Kyšy pariltaš. Löyvä viivan alta sinonimit ta vaštakohat. Käytä šanoja virkkehissä. Luve šananšelityš, löyvä šana. Löyvä še, ken… Pane verbi lauseheh oikieh muotoh. Muuta virkkehet, käytä –tta-johinta. Muuta virkkehet vaihtamalla verbie. Valiče oikie verbi ta pane še oikieh muotoh. Muuta virkkehet. Valiče oikie verbi. (PDF)

Lukemisto

Rahvahan viisahutta

sanontoja (PDF)


Kertomus vuoden 2013 kurssin kuvituksen takana:

Korpin kunnivokši on šanottava, jotta valittuoh kerran elämänkaverih, še ei konšana enämpi vajeha puolisuoh, vain jiäy šillä uškollisekši koko elämäh ajakši, šamoin kuin joučen.