Kyly karjalaisien elämäššä

Aineisto on vapaasti käytettävissä edellyttäen, että aineistoa ei muokata eikä sitä käytetä kaupallisiin tarkoituksiin. Aineiston lähde ja tekijänoikeuksien haltijat on aina mainittava sitä käytettäessä.
Valokuvat ovat peräisin Wikimedia Commons -sivulta ellei toisin mainita.

Opaššušmaterialit © Olga Karlova, Valentina Karakina ja Jevgeni Karakin 2019. Kuvitukset © Ilya Padchin 2019, taitto ja sivujen suunnittelu Toni Saarinen.

Lataa tästä koko paketti PDF-muodossa (6 300 kt)

Osat: Kyly | Riähkä

Kyly karjalaisien elämäššä

Näyttäyty kylynisäntä rahvahalla tavallisešti aina kylyššä ta vain šiih aikah, konša heijän käynti šinne oli kielletty. Harvoin kylynisäntä tuli pirttih ta šiitäki näyttäyty rahvahalla vain unissa. On šemmosie uškomukšie, jotta ei hiän ollun pahana kun häneh käyttäyvyttih hyvin, ušottih kieltoja ta kunnivoitettih häntä.

Rahvaš kuvitteli häntä vihasena ukkelina, kumpani oli kiäriytyn vaššan lehtilöih. Toičči tiijettih olovan hänellä perehenki: naisen ta lapšie, vieläi piikoja tiijettih olovan. Kylynisäntä pakasi šamua kieltä, kuin ni talon eläjät ta ymmärti heitä. Kuin muutki starinamaiset olennot ”kylynisäntä” rikeneh muissutti ičeštäh rahvahalla, konša hyö oltih hänen omistamašša paikašša. Toičči hiän pölätteli pešeytyjie kylyššä: koputteli kylyn šeinäh, nakro, ulvo taikka kuoršasi kylyn kiukuan takana. Hiän voi hoikahtua pešeytyjyä ihmistä nimie myöten taikka nakata häneh kivellä.

Laatijat ovat luoneet aineiston valmistellessaan ja pitäessään Vienankarjalan ja kulttuurin kursseja Suomessa ja Karjalan tasavallassa Venäjällä.

Kyly


Lukemisto

Karjalaisen kylyn ištorijasta

tarinoita sekä kansanperinnettä liittyen saunaan ja saunomiseen (PDF)

Ritualikylyt

saunominen eri elämänvaiheissa ja juhlissa sekä muu tapakulttuuri (PDF)

Harjotukšet

Kylyyn liittyviä harjoituksia

aiempiin teksteihin perustuvia harjoituksia (PDF)

Riähkä


Lukemisto

Jumala riähätöin, čuari velatoin

tapakulttuuria ja kansanperinnettä liittyen syntiin (PDF)

Harjotukšet

Riähkään liittyviä tehtäviä

erilaisia harjoituksia (PDF)