Karjalan elukkamuajilma, kontie

Aineisto on vapaasti käytettävissä edellyttäen, että aineistoa ei muokata eikä sitä käytetä kaupallisiin tarkoituksiin. Aineiston lähde ja tekijänoikeuksien haltijat on aina mainittava sitä käytettäessä.
Valokuvat ovat peräisin Wikimedia Commons -sivulta ellei toisin mainita.

Opaššušmaterialit © Olga Karlova, Valentina Karakina ja Jevgeni Karakin 2019. Kuvitukset © Ilya Padchin 2019, taitto ja sivujen suunnittelu Toni Saarinen.

Lataa tästä koko paketti PDF-muodossa (10 712 kt)

Osat: Kotielukat | Eläinstarinoja | Taikastarinoja | Arkielämän starinoja | Muu lukemisto

Kellokakla lehmä kontiešta mukavin

Yksi karjalaini ukko Vartiovuaralta oli kerton tämmösen mukavan jutun. Uškokkua taikka elkyä, ka näin šano olovan ta pakasi täštä ihan kuin tosiasiešta. Kešällä talon lehmät oli illalla tultu kotih rauhattomina. Huomattih isännät šeki, jotta kellokakla lehmä ei tullun toisien lehmien kera. Miehet lähettih heti meččäh šitä eččimäh. Kotvasen ajan piäštä alko kuuluo mečäštä tuttava kellon kalkatuš ta näytti šiltä, jotta še iäni kuulu koko ajan šamalta paikalta. Miehet lähettih kulkomah iäntä kohti ta vähäsen matan piäštä kauhukšeh nähtih ihan čupoista čuutuo.

Vapisija lehmä šeiso pieneššä notkošša heiniköššä ta šen takajalka oli tarttun louhikkoh. Šen viereššä istu kontie ta etukäpälälläh heläytti lehmän kaklašša rippujua kaunisiänistä vaškikelluo. Kun miehet alettih lähetä, kontie pyörähti korpeh. Lehmäššä ei ollun mitänä näkyväistä vikua. Tottaše kontiella ei ollun šuurta verenhimuo, vaikka aikua hänellä oli ollun riittäväšti ruatua vaikka mitä. Šoitonhimo oli täh palah voittan nälän. Monet tovissetah šemmoista, jotta kontie mečäššä pitäy šilmällä kellokašta lehmyä, jotta še tykkyäy šoittuo, varšinki rytmillistä marššie.

Laatijat ovat luoneet aineiston valmistellessaan ja pitäessään Vienankarjalan ja kulttuurin kursseja Suomessa ja Karjalan tasavallassa Venäjällä.

Kotielukat


Lukemisto

Kotielukkojen ruumihinošat

havainnollistavia kuvia (PDF)

Kotikarja on talon juuri

tarinoita eläimistä, pieniä tehtäviä  (PDF)

Pimpuli pampuli paimenpoika

paimenen arki (PDF)

Harjotukšet

Kotielukkatehtävät

aiempaan lukemistoon perustuvat tehtävät (PDF)

Lukemisto

Kontie

tarinoita karhusta (PDF)

Eläinstarinoja


Harjotukšet

Kontie ta tijani, tehtävät 1-3

tarina sekä siihen liittyviä harjoituksia (PDF)

Härän starina, tehtävät 1-4

tarina sekä siihen liittyviä harjoituksia (PDF)

Taikastarinoja


Nenä halki – šuolua siämeh, tehtävät 1-4

tarina sekä siihen liittyviä harjoituksia (PDF)

Vetehini, tehtävät 1-4

tarina sekä siihen liittyviä harjoituksia (PDF)

Arkielämän starinoja


Ukko emäntänä, tehtävät 1-3

tarina sekä siihen liittyviä harjoituksia (PDF)

Ville ta papinakan pyhä velli, tehtävät 1-2

tarina sekä siihen liittyviä harjoituksia (PDF)

Muu lukemisto


Runonlaulaja Kuittijärven rannoilta

olga pekšujevan artikkeli marija mihejevasta  (PDF)

Marija Mihejevan starinoja kuunnellen

niina oneginan artikkeli marija mihejevasta  (PDF)

Santra Remšujeva innošti starinoilla ta lauluilla

marija spitsinan artikkeli santra remšujevasta  (PDF)