Ihmisen tervehyš ta hyvinvointi

Aineisto on vapaasti käytettävissä edellyttäen, että aineistoa ei muokata eikä sitä käytetä kaupallisiin tarkoituksiin. Aineiston lähde ja tekijänoikeuksien haltijat on aina mainittava sitä käytettäessä.
Valokuvat ovat peräisin Wikimedia Commons -sivulta ellei toisin mainita.

Opaššušmaterialit © Olga Karlova, Valentina Karakina ja Jevgeni Karakin 2019. Kuvitukset © Ilya Padchin 2019, taitto ja sivujen suunnittelu Toni Saarinen.

Lataa tästä koko paketti PDF-muodossa (6 680 kt)

Osat: Karjalaisien tervehyš ta hyvinvointi | Tervehyš on ilmalla paraš

Ihmisen tervehyš ta hyvinvointi, läsinnät šekä luonnonantimet tervehyön kohentamisekši.

Karjalaiset rakentauvuttih jokien ta järvien kivita hiekkarannoilla havumeččien ympäristöššä. Juotavana oli puhaš vesi, henkitettävänä vereš ilma. Šekä mečän, jotta järvien ta jokien antimet oltih puhtahat ta hyövylliset ihmisellä. Karjalaini kašvatti vil’l’ua ičen muokkuamašša muašša. Mi vaikutti hänen ikäh ta tervehyöh?

Tauti voipi tarttuo muašta, veještä, tulesta, tuulešta, mečäštä. Šemmoista tautie šanottih (muan, vejen, tulen, tuulen, mečän) vihakši. Silloin, läsijän piti prostiutuo, šuaha proškenieta šiltä, kenen vihat häneh tartuttih. Iče läsijä tai parentaja ei toičci tiijetty mistä on tauti tullun taikka heittäytyn. Šilloin puhuttih kipieh paikkah ta šaneltih näin:

Još šie lienet tulešta tullun,
Niin šie tuleh mäne!
Još šie lienet veještä tullun,
Niin šie veteh mäne!
Još šie lienet tuulešta tullun,
Ni šie tuuleh mäne!

Karjalaisien tervehyš ta hyvinvointi


Lukemisto

Karjalaisien tervehyš ta vointi šyrjäštä kaččuon

tietoa karjalaisten terveydestä ennen ja nyt (PDF)

Vähäsen tietäjäštä

tietäjien rooli terveydenhoidossa (PDF)

Kuppauš ta šuonenisku

tietoa kuppauksesta terveydenhoidossa (PDF)

Kyly ta terva

peseytyminen ja terva terveydenhoidossa (PDF)

Voitiet

erilaisten aineiden käyttö terveydenhoidossa (PDF)

Vihoista

tietoa tautien tarttumisesta (PDF)

Tervehyš on ilmalla paraš


Harjotukšet

Liäkärin vaštahotolla

kommunikointi lääkärin kanssa (PDF)

Ihmini

ihmisen kehonosat (PDF)

Harjotukšet

erilaisia terveyteen liittyviä harjoituksia, sanastoja ja sananlaskuja (PDF)