Milan perehen päivä -verkko-opaššušmaterijalit vienankarjalakši

Tämä kielenopaššušpaketti on tarkotettu šiula, ken tahtou opaštuo vienankarjalan kielišeikkoih lyhyččäisien tekstien, dialogien ta harjotukšien avulla. Näitä opaššušmaterijalija voipi lukie, kuunnella tai kaččuo videolla, ta ne paššatah kaikenikäsillä karjalan kielen opaštujilla.

Milan perehen päivä -kirja on kiännöš vienankarjalakši šamannimiseštä Maria Kähärin livvinkarjalakši luatimašta kirjašta. Kirja kuvuau lapšiperehen jokapäiväistä elošta. Šiih kuulutah tekstit ta kuvašanašto.

Kirjan vienankarjalakši kiäntäjä Olga Karlova on luatin lisäkši dialogiloista, kielioppi- ta šanaharjotukšista kovoštujan opaššušmaterijalin, mi šeuruau kirjan kulkuo ta tukou kielen opaššuntua. Kaikki tekstit ta dialogit on iänitetty kačottaviksi videoloiksi. Kirjan tekstit kuvineh nävytäh šekä kuulutah videon ekranikuvašša ta iänitetyt vuoropakinat voipi kaččuo tekstitykšien kera. Dialogien iänittämini on luajittu Vienankarjalaisen pakinaklupin ošanottajien väin ta hyvällä taholla.

Milan perehen päivä -verkko-opaššušmaterijaliloih kuulutah:

  • Milan perehen päivä -kirja tekstineh ta kuvašanoneh
  • 17 dialogie, kumpasih kuulutah harjotukšet
  • Vaštaukšet harjotukših
  • 17 iänitallennehta (kirjan tekstit)
  • 17 opaššušvideota  (tekstit tai dialogit)
  • Vienankarjala-šuomi-venäjä-šanakirjani, mih on kerätty kirjašša, dialogiloissa ta harjotukšissa käytetty šanašto

Milan perehen päivä -verkko-opaššušmaterijali on šyntyn yhtehisruavošša Karjalan Šivissyššeuran ta Päivännoušu-Šuomen yliopiston karjalan kielen elvytyšprojektin kera.

Näih materijaliloih pätöy tuttavuštuo koko perehellä. Verkošša olijua kirjua voipi lukie tai kuunnella iänikirjana, pakinavideoloita lapši šekä aikuhini voijah kaččuo šamalla kačellen kirjan kuvitušta ta kuunnellen vienankarjalan pakinua.


Dialogien tekstit ja harjoitukset, ääni- ja videotallenteiden suunnittelu: Olga Karlova, Karjalan kielen elvytysprojekti 2022
Taitto ja videoitten leikkaus: Jens Hattuniemi
Julkasija: Karjalan Sivistysseura
Aineisto on vapaasti käytettävissä edellyttäen, että aineistoa ei muokata eikä sitä käytetä kaupallisiin tarkoituksiin. Aineiston lähde ja tekijänoikeuksien haltijat on aina mainittava sitä käytettäessä.

Milan perehen päivä -kirja tekstineh ta kuvašanoneh

17 dialogie, kumpasih kuulutah harjotukšet

Dialogit ta harjotukšet (koko opaššušpaketti), 31 šivuo

Vaštaukšet Milan perehen päivä -kirjah liittyjih harjotukših, 10 šivuo

Vienankarjala-šuomi-venäjä-šanakirjani, 46 šivuo

Dialogit ta niih kuulujat harjotukšet erikseh juattuna

Dialogi 1. Makuušijašša (š. 4–5).

Dialogi 2. Huomenešpešulla (š. 6–7).

Dialogi 3. Šuoriuvumma (š. 8–11).

Dialogi 4. Stolua kattamašša (š. 12–13).

Dialogi 5. Ruvekka šiivuomah! (š. 14–15).

Dialogi 6. Šuoriemma kauppah (š. 16–17).

Dialogi 7. Kauppamatalla (š. 18–19).

Dialogi 8. Kaššalla (š. 20–21).

Dialogi 9. Sussietakšet (š. 22–23).

Dialogi 10. Murkina-aika (š. 24–25).

Dialogi 11. Ettonehella (š. 26–27).

Dialogi 12. Leikkiaika (š. 28–29).

Dialogi 13. Piän kolahuš (š. 30–31).

Dialogi 14. Milan mieli parenou (š. 32–33).

Dialogi 15. Stolašša šyömäššä (š. 34–35).

Dialogi 16. Leikkipuistošša (š. 36–37).

Dialogi 17. Illalla koissa (š. 38–39).

Milan pere​hen päivä iänitallentehina

Teksti 1 (š. 4–5)

Teksti 2 (š. 6–7)

Teksti 3 (š. 8–9 ta 10–11)

Teksti 4 (š. 12–13)

Teksti 5 (š. 14–15)

Teksti 6 (š. 16–17)

Teksti 7 (š. 18–19)

Teksti 8 (š. 20–21)

Teksti 9 (š. 22–23)

Teksti 10 (š. 24–25)

Teksti 11 (š. 26–27)

Teksti 12 (š. 28–29)

Teskti 13 (š. 30–31)

Teksti 14 (š. 32–33)

teksti 15 (š. 34–35)

Teksti 16 (š. 36–37)

Teksti 17 (š. 38–39)

Milan pere​​hen päivä videotallentehina​

Dialogi 1. Makuušijašša (š. 4–5).

Dialogi 2. Huomenešpešulla (š. 6–7).

Dialogi 3. Šuoriuvumma (š. 8–11).

Dialogi 4. Stolua kattamašša (š. 12–13).

Dialogi 5. Ruvekka šiivuomah! (š. 14–15).

Dialogi 6. Šuoriemma kauppah (š. 16–17).

Dialogi 7. Kauppamatalla (š. 18–19).

Dialogi 8. Kaššalla (š. 20–21).

Dialogi 9. Sussietakšet (š. 22–23).

Dialogi 10. Murkina-aika (š. 24–25).

Dialogi 11. Ettonehella (š. 26–27).

Dialogi 12. Leikkiaika (š. 28–29).

Dialogi 13. Piän kolahuš (š. 30–31).

Dialogi 14. Milan mieli parenou (š. 32–33).

Dialogi 15. Stolašša šyömäššä (š. 34–35).

Dialogi 16. Leikkipuistošša (š. 36–37).

Dialogi 17. Illalla koissa (š. 38–39).