Oppimateriaalit

Kiinnostus karjalan kieltä ja sen opiskelemista kohtaan on viime vuosina kasvanut hyvää vauhtia. Myös mahdollisuudet oppimiseen ovat lisääntyneet.

Sivistysseura julkaisee tällä sivulla erilaisia materiaaleja kielen opiskeluun ja opettamiseen eri murteilla: vienankarjalaksi, eteläkarjalaksi ja livvinkarjalaksi, niin opiskelijoille, opettajille kuin kielen siirtämiseen lapsille.

Materiaaleja on monenlaisia, kielioppeja, lukemistoja, harjoituksia, videoita. Erilaisten kirjoittajien laatimat tarinat on usein alun perin kirjoitettu paikallisilla murteilla. 

Sivistysseura edistää normitettujen kielimuotojen kehittämistä ja vakiintumista käyttöön. Materiaalit ovat pääosin natiivipuhujien tai kyseistä murretta äidinkielen tasoisesti taitavien laatimia ja käyneet läpi oikoluvun.

Kieli ei elä  irrallaan ympäristöstään eikä menneisyydestään ja siksi monet materiaaleista rakentuvat kulttuuriin, historiaan ja perinteeseen.