Kielien kehitändyruado

Jälgivuozinnu karjalan kielen tila Suomes on lujendunnuh vähembistökieliazetuksen da karjalankielizien oman aktiivižuon avul: on jullattu äijy karjalankielisty kirjalližuttu (enimite livvinkarjalakse), kieldy on opastettu pienile lapsile kielipezäs da muskaris. Livvinkarjalakse jullatah verkolehtie Karjal Žurnualu. Vuvves 2009 algajen Päivännouzu-Suomen yliopistos Jovensuun kampuksel on karjalan kielen professuuru. Vuvves 2011 algajen karjalan kieli on voinnuh merkitä omakse muamankielekse rahvahanregistrukeskuksen tiedoloih. Vuvvennu 2012 Karjalan Kielen Seuru da Pohjas-Karjalan Muakunduliitto suadih alguh projektu karjalazien kodirannanalovehes.

Karjalan kieli Suomes on olluh keräl kielivähembistönny olijoi suomelas-ugrilazii kielii koskijas ELDIA-nimizes Jeuroupan Unionin finansiiruitus monitiijollizes tutkimusprojektas, kudai ruadoi vuozinnu 2010–2013. Karjalan kielen ozal loppuraportu valmistui vuvvennu 2013 suomekse, vienan-, varzin- (suvi-) ja livvinkarjalakse da sit sanotah, esim., gu ”sen tavoittehennu oli ellendiä, arvella uvvessah da vediä edehpäi yhten ristikanzan da yhteskunnan monikieližytty.” Tutkimus ozutti sen, min Suomen karjalankielizet oldih jo tiettygi: karjalan kieli on ”ylen varavonalaine” da ”effektiivizih toimindoloih pidäs ottuakseh teriämbäh”. Yhtelläh ”tulos ozuttau, gu hos suuri oza suomenkarjalazies on jo vaihtanuh karjalan kielen suomen kieleh, viegi on mahtuo azettua nengoine kehitys da karjalan kielen elvyttämizel Suomes on äijy mahtuo.” Ližätieduo projektan sivul: www.eldia-project.org