Kuva-arhiiva

Šeuran valokuvakokoelmašša on yli 4000 valokuvua, monet niistä kuvuavat kylie, kumpasie ei enyä ole. Valokuva-arhiivua täyvennetäh uušilla kuvilla, kun niitä šuahah šiirretyiksi šähköseh muotoh.

Šiirry kuva-arhiivah ->

Arhiivan kuvat on juattu teemojen mukah eri kokonaisuukših. Näitä ollah esimerkiksi Boris Karppelan šota-ajan Aunukšešša ottamat kuvat, viime vuosišuan alkupuolella Šuomeh muuttanuijen karjalaisien työ- ta elinoloja dokumentoivat kuvat šekä uuvvemmatki kokoelmah lahjotetut valokuvat.

Paikkakunta- ta henkilökuvih on lisätty šelitykšet šilloin, kun niitä on šuatu tunnistua. Kuvie voit eččie arhiivašta kuin henkilöjen, paikkakuntien, vuosiluvun šamoin ni niih luajittujen merkintöjen peruštehella.

Šeuran jäšenillä ta muilla asiešta kiinnoštunuilla on mahollisuuš auttua arhiivan merkintöjen täyventämiseššä ta kuvissa esiintyjien henkilöjen tunnistamisešša. Melkein kaikissa kuvissa ei ole ollun merkintöjä niijen šisällöštä ta niinpä arhiivašša on šatoja kuvie, kumpasien kohalla tiijot ollah vajuat.

Toivomma, jotta jäšenet liitytäh mukah kuvien tunnistamistyöh ta autetah näin šäilyttämäh šen korvuamattoman muistitiijon, kumpani voit auttua tulovie Karjala-tutkijien ta tuntijien šukupolvija. Tätä tarkotušta varoin arhiivan joka valokuvan kohalla on liitetty mahollisuuš ilmottua kuvua koškovie tietoja (kuvašša esiintyjien henkilöjen nimijä, tietoja kuvanottoajašta ta paikkakunnašta šekä šamoin kuvaušta kuvah liittyväštä tilantehešta).