Kokko lensi koilta ilmoin

Häälaulu. Laulajat Helena Lahelma ja Sandra Karhu, Vuokkiniemi. Äänitys Jouko Hautala ja Lauri Simonsuuri, Helsinki 1953. SKSÄ A 238 (L761a). Litterointi Kati Kallio. (Suluissa toisen laulajan laulamia säkeitä.)

Kokko lensi koiľta ilmoin
koiľta ilmoin alta taivon (/ilmoi?)
liiti linnan ikkunalla
liiti linnan ikkunalla
katšoi parresta (/parvesta?) parasta
kassapäistä kaunehinta
šormuskäistä suoreinta
[keskeytys …] vähä, sitten i
Mit issut isosem poika
mit issut isosem poika
veľľes vańhiv valvattelet
veľľes vańhiv valvattelet
et issu ison hyvyyttä
etkä emon armahutta(/?)
issut impyvön hyvyyttä
kanavarren kaunehutta.
Vuotit viikon vuota vielä
vuotit viikov vuota vielä
ei ole valmis valvaťťise
valmis valvateltavase
puoľ om piätä palmikolla
toiń om palmikoitavana.
Vuotit viikon vuota vieľä
yks on käsi hiemotettu
toiń on hiemoteltavana.
Vuotit viikov vuota vieľä
ei ole valmis valvaťťise
valmis valvateltavase.
Vuotit viikon vuota vielä
nyt ov valmis valvaťťise
valmis valvateltavase.
Pois pojat ulos urohot
pois(/pi-) pojat ulos urohot
pihalla pitimmät miehet
pihalla pitimmät miehet
oviseinän ottamatta (/- ottamatta)
sivuseinän siirtämättä.
Menes myyvem myöty neiťi (/-myöty neiti)
menes myyvem myöty neiťi
kanssan(/?) kaupattu kanańi
kanssan kaupattu kanańi
[tauko, katko]
kun oľit rakas rahoihe (/- rakas rahoihe)
kun oľit rakas rahoihe
kiivas kihlojen otantah
kiivas kihlojen otantah
Toisin toisessa talossa (/ -essa talossa)
toisin toisessa talossa
nouse nuori nostamatta
nouse nuori nostamatta
ylene ylentämättä (/- ylentämättä)
ylene ylentämättä.
Niin om mińńa miehoľassa
niin om mińja miehoľassa
kun on koira kahlehessa
kun on koira kahlehessa
kyty on kylmä kynnyksillä (/- kylmä kynnyksillä)
kyty on (/kyty) kylmä kynnyksillä
nato nuakloina tšupussa
nato nuakloina tšupussa.
No täh en mie nyt enempöä ošoa sitten täl.