Kontaktuppgifter

Karelska Kultursällskapet / Karjalan Sivistysseura ry
Lotsgatan 9 D
00160 Helsingfors
Telefon: 050 5055531
Fax: 09 278 4765
E-post: toimisto@karjalansivistysseura.fi
Internet: www.karjalansivistysseura.fi

Öppet

Sällskapet på Skatudden i Helsingfors har öppet på tisdagar och torsdagar kl 10–15.
Under Juli månad har vi stängt.

Carelica-biblioteket, reservation till läsesalen

Telefon 050 5055531
E-post: toimisto@karjalansivistysseura.fi

Carelica-biblioteket

Bokförsäljning

Telefon: 050 5055531
E-post: toimisto@karjalansivistysseura.fi

Böcker och inspelningar

Karjalan Heimo -tidskriften

Karelska Kultursällskapets medlemstidning och språkrör
Grundad 1906, då det första numret kom ut under namnet Karjalaisten Pakinoita
Chefredaktor: Katri Kovasiipi
Telefon: 050 554 3223
E-post: paatoimittaja@karjalanheimo.fi
Internet: www.karjalanheimo.fi