Matti Pöllä: Vienankarjalainen perhelaitos 1600-1900

30,00

Varasto loppu

Kuvaus

Tutkimuksessa ”Vienankarjalainen perhelaitos 1600-1900” tarkastellaan rajantakaisen Karjalan pohjoisosalle esiteollisella kaudella ominaisia perheoloja. Lähestymistavaltaan sosiaalihistoriallis-kansantieteellinen tutkimus nojautuu toisaalta väestöllisiin lähteisiin ja toisaalta aikalaisten havaintoihin vienalaisten perhe-elämästä.

Keskeisinä tavoitteina on selvittää syvätutkimuksen kohteiksi otetuille pienyhteisöille eri aikoina ominaiset perhemuodot, osoittaa niiden taustalla ollut kotitalouden muodostusmalli sekä tavoittaa toimintaperiaatteet, joita kulloinkin vallinneisiin olosuhteisiin soveltamalla vienalaiset pyrkivät turvaamaan kotitalouksiensa elinvoimaisuuden. Perheinstituutiota tarkastellaan ajallisesti muuttuvana järjestelmänä, jonka kehitys on riippuvainen useiden ulkopuolisten tekijöiden yhteisvaikutuksesta. 661 s. 2001

Posted in Uncategorized |
Bookmark the permalink.