Aki Aunala: ”Valoa Karjalaan” – Neuvostopropaganda Venäjän Karjalassa 1918–1922

25,00

(Tuote)Osastot: ,

Kuvaus

FM Aki Aunalan pro gradu -tutkielman ”Valoa Karjalaan – Neuvostopropaganda Venäjän Karjalassa 1918–1922” (Jyväskylän yliopisto 2011) tavoitteena on selvittää, onnistuiko bolshevikkien voitolle Venäjän sisällissodassa tärkeänä pidetty propaganda vaikuttamaan Karjalan alueen poliittiseen kehitykseen vuosina 1918–1922. Miten neuvostopropaganda pyrki vaikuttamaan kohdeyleisöönsä, karjalaisiin, ja miten se oletettavasti onnistui heidän keskuudessaan?

Tutkimuskysymyksiä lähestytään tutkimalla aikakauden tärkeintä joukkomediaa, sanomalehdistöä. Karjalan alueella julkaistuihin venäjän- ja suomenkielisiin sanomalehtiin sovelletaan vertailevia, kvalitatiivisia tutkimusmetodeja temaattisesti rajattujen aihealuei­den sisällä. Tukevana aineistona ovat lentolehtiset ja muistelmakirjallisuus. Kysymyksiin pyritään vastaamaan muun muassa haastavan reseptioteorian avulla.

Aunalan tutkielma palkittiin muun muassa Historiallisen yhdistyksen toimesta lukuvuoden 2010–2011 parhaana pro graduna.

Posted in Uncategorized |
Bookmark the permalink.