Sandra Stepanova: Elämäni polku – Šombajärven kylän istorija šekä muisselmie miun elokšešta

20,00

Kuvaus

Sandra Stepanova (š. 1930) on kuulusa karjalaini šuušanallisen perintehen tutkija, kumpani on ruatan Venyähen akatemijan Karjalan tietokeškukšešša läheš 45 vuuvven ajan. Lukuisilla keruumatoillah hiän on käynyn kaikkiella Karjalašša da pakauttan šatoja karjalaisie imehnisie. Hiän on tutkin karjalaisie iänelläitkuja, starinoja, vienalaisie joikuja, Aunukšen eeppisie runoja da rahvahan perintehisie elämäntapoja.

Viimesien vuosien aikana hiän on tutkin šynnyinkyläh Šombajärven istorijua da omie šukujuurie. Kirjaššah Sandra Stepanova kertou Šombajärveštä, kylän istorijašta da šen eläjistä šekä omašta elokšešta.

Sandra Stepanovan uusi teos ”Elämäni polku” on läpileikkaus Karjalan historiasta yli sadan vuoden ajalta. Tämä historia on kerrottu tavallisten karjalaisten ihmisten näkökulmasta käsin. Kirjan alkusanoissa Sandra kertoo, ettei teos ole historiallinen tutkimus sanan varsinaisessa merkityksessä. Sandra onnistui kuitenkin keräämään yhteen ja esittämään mielekkäästi eri ihmisten suullista, muistinvaraista historiaa. Tämäntyyppisessä historiankertomuksessa kuuluu karjalaisten äänet, joita ei välttämättä pysty löytämään tavanomaisista historiallisista asiakirjoista.

Vienankarjalankielisessä kirjassa on neljä osaa: ensimmäinen osa käsittelee Šombajärven kylän historiaa; toinen esittelee kylän taloja ja niiden eläjiä sisältäen sukututkimustietoja eri suvuista. Kolmas osa kertoo Sandran omasta elämästä, ja neljännessä osassa on esitetty lukuisia esimerkkejä Šombajärven suullisesta perinteestä.

Karjalan Sivistysseuran julkaisut, 2020. S. 368.

Posted in Uncategorized |
Bookmark the permalink.