Pekka Vaara: Punainen Uhtua – Karjalan kapinasta Stalinin vainoihin

35,00

Kuvaus

Historioitsija Pekka Vaaran uutuuskirja Punainen Uhtua – Karjalan kapinasta Stalinin vainoihin (Karjalan Sivistysseura 2024) valottaa aiemmin tutkimatonta suomalaisuuden historiaa.

Karjalan kansannousu oli kukistettu keväällä 1922, kun Uhtualle lähetettiin joukko suomalaisia punikkeja, kuten he itseään nimittivät. Näille punasuomalaisille oli annettu tehtäväksi rakentaa sosialismi ja neuvostovalta keskisen Vienan Karjalan kyliin.

Punasuomalaiset saapuivat korpikyliin, jotka olivat kansannousun loppuvaiheessa suurelta osin tyhjentyneet ja jääneet asumiskelvottomiksi. Tieyhteyksiä ei ollut, nälänhätä levisi sisällissodan runtelemalla Neuvosto-Venäjällä eikä vähäinen maanviljelys helpottanut tilannetta Vienassa.

Vienan kyliin jääneiden ja niihin palanneiden karjalaisten näkökulmasta punasuomalaiset olivat vieraita maahantulijoita. Uuden yhteiskunnan rakentamisessa ilmenneet vaikeudet oli helppo kaataa näiden tulijoiden syyksi.

Pekka Vaara tekee tarkan läpileikkauksen punaisesta Uhtuasta ja sen suomalaisista johtajista 1920-luvun kansannoususta 1930-luvun puolivälissä alkaneeseen poliittiseen vainoon, jossa heidät leimattiin porvarillisiksi nationalisteiksi, tuholaisiksi ja vakoojiksi. Punasuomalaisten kohtalo sinetöitiin Stalinin vainoissa vuosina 1937–38.

Pekka Vaaran kuvaama ajanjakso Vienan Karjalan historiassa ennen vainovuosia on vähän tutkittu. Erityisesti punasuomalainen “korpisosialismin” kausi on unohdettua suomalaista historiaa.

Vaaran uutuus on jatkoa historioitsijan aiemmille Vienan Karjalan historiaa käsitteleville teoksille Viena 1918 – Kun maailmansota tuli Karjalaan (Docendo 2018) ja Viena 1919–1922 – Kun neuvostovalta tuli Karjalaan (Docendo 2020).

Karjalan Sivistysseura 2024, kovakantinen kirja, runsas kuvitus, 352 s.

Posted in Uncategorized |
Bookmark the permalink.