Marie Mäkinen: Karjalaisuuden kaikuja ja kerrostumia

5,00

Kuvaus

Karjalaisuuden kaikuja ja kerrostumia avaa monitasoisen Karjalaa, karjalaisuutta, karjalan kieltä ja kulttuuria arkistoaineistojen näkökulmasta. Kirjoitusten lähtökohtana toimivat mielenkiintoiset arkistolöydöt, jotka ovat herättäneet kirjoittajan pohtimaan nykyisen ja menneen välistä suhdetta sekä erilaisia ilmiöitä ja niiden vaikutusta karjalaisuuteen historian saatossa.

Menneisyydestä kuuluvat kaiut osoittavat sen, minkälaisia asioita karjalaisyhteisössä on pidetty ja pidetään edelleen arvossa, kuten esimerkiksi oma kieli, kotiseutu ja pukeutumisperinteet. Monenlaiset kerrostumat taas kertovat siitä, minkälaisia vaiheita karjalaiset ovat historiansa aikana kokeneet ja miten ne saattavat nykypäivänäkin näkyä: esimerkiksi pakolaisuus ja nimenmuutokset kuuluvat monien karjalaisten historiaan, toisaalta myös vahva yhteisöllisyys ja tietoisuus omasta identiteetistä korostuvat.

Karjalan Sivistysseura, 2023. Pehmeäkantinen, 70 sivua.

Posted in Uncategorized |
Bookmark the permalink.