Tuukka Karlsson: Jouhko ja Kostja Huotarisen runokorpukset

25,00

Kuvaus

FM Tuukka Karlssonin teos, joka voitti Karjalan Sivistysseuran gradukilpailun vuonna 2016, tutkii vienankarjalaisten runolaulajien myyttistä tietoa.

Kalevalamittainen runous oli käyttäjiensä keskuudessa monimuotoinen ilmaisulaji. Sen edustamat teemat ulottuivat myyttisten sankareiden tekojen kertomisesta aina eri tarkoitusperiä edustaviin loitsuihin. Jouhko ja Kostja Huotarisen runokorpukset tarjoaa uuden tavan tutkia myyttirunouden merkityksiä esittäjilleen ja heidän edustamilleen yhteisöille. Kahden vienankarjalaisen runolaulajan runoihin perehtymällä tutkielma esittää näkemyksen siitä, kuinka laulajat tuottivat ja muovasivat identiteettejään perinteeseen sidotuilla suullisilla esityksillä, jotka samalla uudensivat sitä. Hyödyntämällä myyttistä tietouttaan Kostja ja Jouhko Huotarinen asemoivat itsensä runoissaan osaksi tämän- ja tuonpuoleista maailmaa ja esittivät näkemyksiään sekä sosiaalisesta ympäristöstään että myyttisestä maailmasta.

Posted in Uncategorized |
Bookmark the permalink.