Eetu Riskumäki: Pietariin, Pariisiin ja Uhtualle – Karjalan Sivistysseuran poliittinen toiminta maaliskuun vallankumouksesta Tarton rauhaan

15,00

Kuvaus

Kun Karjalan Sivistysseura perustettiin Tampereella pian Venäjän maaliskuun vallankumouksen jälkeen keväällä 1917, sen tehtäväksi kirjattiin Venäjän Karjalaan suuntautuva ”henkistä että aineellista edistystä koskeva työ”. Alusta alkaen oli kuitenkin selvää, että seuran toimijoilla oli vahva visio ja poliittisia tavoitteita koskien Karjalan tulevaisuutta. FM Eetu Riskumäen pro gradu -tutkielma osoittaa, että seuran aktiivit pyrkivät ajamaan poliittisia tavoitteita sivistys- ja edistystyötä varten perustetun seuran varjolla.

Riskumäen tutkielma vastaa muun muassa seuraaviin kysymyksiin: miten ja miksi Karjalan Sivistysseura vaikutti poliittisesti vuosina 1917–1920? Millaista seuran poliittinen toiminta oli ja ketkä olivat toiminnan keskeisiä henkilöitä? Millaisena he itse näkivät seuran ja oman roolinsa kansainvälisen politiikan kentällä?

Laajaan lähdeaineistoon pohjautuva tutkielma tuo historiantutkimuksen kentälle uudenlaisen tulkinnan Karjalan Sivistysseuran toiminnan luonteesta, lisäksi tutkielmassa paneudutaan aiempaa syvällisemmin seuran toiminnan yksityiskohtiin sekä seuran hankkeiden juuriin.

Pehmeäkantinen, 148 sivua.

Karjalan Sivistysseura, 2021

Posted in Uncategorized |
Bookmark the permalink.