Uppkomsten av sällskapet

Strävanden bland östkarelare för att förbättra sina egna levnadsvillkor och bildningsnivån fick mera kraft på 1890-talet med uppkomsten av karelianismen i Finland och att karelarnas hemtraktskärlek var mycket stark.

År 1906 bildades Wienan Karjalaisten Liitto, Vitahavskarelares Förbund, av de vitahavskarelare handlarna och deras finska stödpersoner. Som målsättningen för detta förbund fastställdes att förbättra både det andliga och materiella tillståndet i Vitahavskarelen. Förbundets namn ändrades till Karelska Kultursällskapet 1917.

Genom historien över sina hundra år har sällskapet kämpat för kulturen och språket av Karelen samt för att vårda karelarnas tradition såväl i Finland som i Ryssland.

jasenetDet inledande mötet av Vitahavskarelska förbundet, Wienan Karjalaisten Liitto, under våren 1906 i Vasa. Första raden från vänster fru Selma Kaukoniemi (Uhtua), handelsman Timo Manner (Uhtua), handelsman Pekka Pankkonen (Uhtua), handelsman Aleksei Mitro (Uhtua), handelsman Paavo Ahava (Uhtua), fru Anni Kaukoniemi (Uhtua), handelsman Iivo Kaukoniemi (Uhtua). Stående från vänster handelsman Simo Kaukoniemi (Uhtua), doktor-ingengör Benjamin Mitro (Uhtua), handelsman Jaakko Karppala (Jyskyjärvi), handelsresande A. Kanerva (Vuokkiniemi), handelsman Miitrei Arhippainen (Kiestinki), handelsman Vasili Andronoff (Uhtua), handelsman K. Haurinen (Uhtua) och handelsman Kirilä Lipkin (Vuokkiniemi).

Perustajat_TampereellaDeltagarna av det bildande mötet av Vitahavskarelska förbunder i Tammerfors i augusti 1906.
P.g.a. klädseln och annat förstår man att det var människor som fått ett bra ställning i Finland.
Sittande från vänster Iivo Kaukoniemi med frun Anni, i nedre raden vänster till lillpojken sitter Iivo Härkönen med kepsen på. Till höger från pojken sitter Ilja Lammela och Timo Remsujeff (senare Manner). I mitten av den bakre raden från vänster står Sakari Alanko samt Benjamin och Aleksei Mitrofanoff, och O.A. Hainari något bakom damen med vita hatten.

Ordförande för Vitahavskarelska förbundet och Karelska kultursällskapet:

Ordförandena för Vitahavskarelska Förbundet och Karelska Kultursällskapet har oftast innehaft denna position i flera år.

Kommersrådet Aleksei Mitro (1906–1936)
Kommersrådet Ville Mattinen (1936–1953)
Vice häradshövding Aleksi Lahelma (1953–1961)
Verkställande direktör Boris Karppela (1961–1983)
Bankdirektör Jorma Puustinen (1983–1991)
Diplom ingengör Pentti Keynäs (1991–2001)
Överingengör Ritva Kivi (2001–2009)
Verkställande direktör Kari Kemppinen (2009–2011)
Specialsakkunnig Eeva-Kaisa Linna (2012–2023)
FD, universitetslektor Seija Jalagin (2023– )