Föreningen

Karelska Kultursällskapet fokuserar i sin verksamhet på språk och kultur, historia och tradition, publikationer och det karelska spelet kyykkä.

Det är sista minuten att vi kan behålla och främja det karelska språket och den karelska kulturen. Enligt Unesco är det karelska språket utrotningshotat. Vi behöver nya perspektiv och ett nytt sätt att förhålla oss till språket. Den karelskspråkiga popmusiken, teatern och litteraturen bevisar att detta språk kan anpassa sig även i de urbana förhållandena.

Att kunna behålla och utveckla vidare olika språk kräver givetvis att lärare ses som avgörande samt att de kan förmedla språkkunskaper till de yngre människorna med hjälp av olika metoder. Karelska Kultursällskapet satsar speciellt på utbildningen av lärare, på att främja nya metoder och den moderna undervisningsteknologin samt utvecklingen av undervisningsmaterial och publikationer samt språkkurser. Det är väsentligt att kunna förmedla språk- och runorikedom till de nya generationerna. Sällskapet är aktivt för att förstärka den kulturella dialogen och att främja kulturutbytet.

Karelska Kultursällskapet anser att populariseringen är ett viktigt medel för att vidareutveckla språk och skapa kultur som man kan använda i vardagen och som ungdomar uppfattar som lockande.
Historia och traditionen är fasta delar av vår verksamhet. Sällskapet tar emot historiskt material och tar hand om att arkivera det på ett lämpligt sätt. Den karelska identiteten stöttas också genom att satsa på släktforskningen genom att koppla samman de medlemmar som sysslar med släktforskningen och genom att stöda utnyttjandet av sådant material som släktforskare behöver (olika dokument i Finland och Karelen).

Sällskapet stöder även karelskhet och forskningen kring den karelska historien, antingen genom sin egen forsknings- och publikationsverksamheten eller genom att bevilja bidrag.
Verksamheten kring publikationer är en styrka i Karelska Kultursällskapet, speciellt den egna tidskriften Karjalan Heimo. Sällskapet ger ut sällsynt litteratur kring Karelen och karelskheten i den särpräglade publikationsserien och som webbpublikationer.

Sällskapet startade spelet kyykkä (som också är känd som poppi) på nytt efter andra världskriget då man aktivt började spela det på Fölisön i Helsingfors. Sällskapet betraktar detta spel som en viktig samarbetsform med karelarna i Finland och Ryssland, vid sidan av den egna spelverksamheten och möjligheten att arrangera speltillfällen för föreningar, skolor och företag.