Carelica-kirjašto

Šeuran Carelica-kirjašto käsittäy yli 5000 teošta, kumpasien joukošša on lukusie harvinaisuukšie. Carelica-kirjašto palvelou tutkijie ta Karjalan aseista kiinnoštunuita. Teokšie ei lainata, ka niih on voipi tutuštuo Carelica-kirjaštošša, erikseh šopien, toimistoaikana: toisarkisin ta nellinpäivin klo 10–15. Toimisto on kiini heinäkuušša.

Šiirry Carelica -kirjaštoluvetteloh

Valokuvakokoelmašša on yli 4000 valokuvua, monet niistä kuvuavat kylie, kumpasie ei enyä ole.

Arhiivoista löytyy šeuran dokumenttija ta kirjasie vuuvvešta 1906 alkuan. Niissä šäilyy arvokaš istorija- ta muistitieto varšinki karjalaisuuvvešta, runonlaulajista ta laukkukauppiehista.

Šeuran šuuri arhiiva on šiirretty vuotena 2008 Kanšallisarhiivah, missä še on tutkijien ta muijen Karjalan asiloista kiinnoštunuijen käytettävissä.

Šeura keryäy, tallentau ta levittäy karjalaista perinneh-, istorija- ta šukutietuo.