KSS 110 vuotta pro gradu -kilpailu

Karjalan Sivistysseura päätti 110-vuotisjuhlansa kunniaksi perustaa gradu-palkinnon myönnettäväksi Karjalaa ja karjalaisuutta (ensisijaisesti Vienan, Aunuksen ja Raja-Karjalan alueita) käsittelevästä ylemmän korkeakoulututkinnon opinnäytetyöstä (pro gradu -tutkielma, diplomityö). Palkintosumma on 2 000 euroa.

Lue lisää virallisesta tiedoitteesta!