KSS 110 vuotta -gradupalkinto

Karjalan Sivistysseura myöntää 110-vuotisjuhlansa kunniaksi gradu-palkinnon Karjalaa ja karjalaisuutta (ensisijaisesti Vienan, Aunuksen ja Raja-Karjalan alueita) käsittelevästä ylemmän korkeakoulututkinnon opinnäytetyöstä (pro gradu -tutkielma, diplomityö). Palkintosumma on 2 000 €.

Gradupalkinto