KSS 110 vuotta -gradupalkinto on jaettu

Pääpalkinto folkloristille

Karjalan Sivistysseura julkisti 110-vuotisjuhliensa yhteydessä gradupalkinnon kiinnostavasta Karjalaa käsittelevästä opinnäytetyöstä. Määräaikaan mennessä saapui kuusi ehdotusta kaikkiaan viidestä eri yliopistosta, sekä Suomesta että Venäjän Karjalasta. Työt edustivat eri tieteenaloja (kielitiede, historia, kulttuuriantropologia ja folkloristiikka). Kaikki palkintoehdokkaat olivat korkeatasoisia tutkimuksia ja jokainen niistä valotti Karjalan kieltä, kulttuuria tai historiaa uudella ja hyvin mielenkiintoisella tavalla. Palkinnosta päättäminen ei siten ollut aivan helppoa.

Erinomaisten ehdotusten joukosta Karjalan Sivistysseuran hallitus on päättänyt palkita Tuukka Karlssonin folkloristisen, Helsingin yliopistossa tehdyn pro gradun ”Jouhko ja Kostja Huotarisen runokorpukset. Tutkimus kahden vienankarjalaisen runolaulajan myyttisestä tiedosta”. Työ vertailee kahdelta runolaulaja-veljekseltä koottuja kalevalamittaisia runoja ja osoittaa heidän tuottaneen yksilöllisiä tulkintoja perinteisestä ja yhteisöllisestä myyttisestä tiedosta. Kostjalta tallennetuissa loitsuissa korostuu tietäjyys ja luottamus oman voimansa riittävyydestä taistelussa vihamielisiä voimia vastaan. Jouhkolta on tallennettu erityisesti kertovaa runoutta, jossa hän käsittelee sosiaalisia tekijöitä yhteisössä ja joka heijastaa myös hänen omia kokemuksiaan ja tuntemuksiaan. Veljesten erilaiset elämänvaiheet ovat ilmeisesti vaikuttaneet tähän eroon heidän esittäjäidentiteetissään. Tuukka Karlssonin työ tuottaa sekä uutta ymmärrystä että uutta tietoa vienankarjalaisesta kulttuurista ja suomalais-karjalaisesta kulttuuriperinnöstä. Karlsson tulkitsee runoissa ilmeneviä maailmankuvan ydinkertomuksia, joiden kautta ihmiset merkityksellistivät elämäänsä. Työn erityinen ansio on sen monitieteinen metodologia, joka auttaa jäsentämään yksilöllisiä ja kulttuurissa tyypillisiä tapoja suuntautua tuonpuoleiseen maailmaan. Työ on metodologisesti innovatiivinen, itsenäinen ja kunnianhimoinen. Hän osoittaa sekä tutkijan mielikuvitusta tulkintahypoteesien rakentamisessa että tutkijan kurinalaisuutta tulkintojen perusteluissa.

Tunnustuspalkinto Karjalaan

Varsinaisen gradupalkinnon lisäksi Karjalan Sivistysseura päätti myöntää Venäjän Karjalassa asuvalle Anna Egorovalle tunnustuspalkinnon opinnäytetyöstään ”Karjalan kielen Tihvinän ta Valdain murtehien kielippillini järještelmä”. Egorovan kahden saarekemurteen vertailu käsittää lähes koko kieliopin alueen. Vastaavaa vertailevaa tutkimusta ei aikaisemmin liene tehty mistään karjalan kielen murteesta. Tutkimus on erittäin ansiokas avaus pienten karjalan saarekemurteiden kieliopin ilmiöiden vertailemiseen. Asiat on esitetty tieteellisesti ja selvästi, ja työ tuo hyvin esille karjalan kielen tuntemuksesi. Työn erityisenä ansiona pidettiin sitä, että se on kirjoitettu sujuvalla karjalan kielellä.

Tunnustuspalkinto ojennettiin Anna Egorovalle joulukuussa Petroskoissa.