Karjalan Heimo 3-4/18:n artikkeli kaikkien kielimuotojen arvokkuudesta nyt verkossa

Kaikki puhutut ja kirjoitetut kielimuodot ovat arvokkaita sinänsä.
Näin kirjoittavat professorit Riho Grünthal ja Vesa Koivisto Karjalan
Heimo -lehdessä 3-4/2018. Artikkeli on kiinnostava kannanotto tällä
hetkellä käytävään keskusteluun karjalan kielen ja sen eri murteiden
asemasta.

Lue artikkeli PDF-muodossa täältä!