Karjalan historiaa tunnetuksi tekevä hanke käynnistyy

Petroskoin valtionyliopiston historian tutkija Irina Takala sekä Karjalan Sivistysseuran puheenjohtaja Eeva-Kaisa Linna, varapuheenjohtaja Pekka Vaara ja sihteeri Eila Stepanova tapasivat 8.2.2019 työkokouksessa. Tapaamisen tuloksena päätettiin käynnistää laaja historian popularisointiin tähtäävä hanke, jonka tavoitteena on tehdä tunnetuksi Venäjän ja Suomen historiaa sekä molempien maiden yhteistä historiaa.

 

Есть много разных Карелий – On monta eri Karjalaa

Pitkäaikaiset yhteistyökumppanit Karjalan Sivistysseura Suomesta sekä Petroskoin valtionyliopiston tutkimis- ja opetuskeskus FENNICA ja Karjalan tasavallan tiedekeskuksen kielen, kirjallisuuden ja historian laitoksen tutkimis- ja opetuskeskus NORDICA Venäjän tasavallasta ovat päättäneet käynnistää yhteisen hankkeen historian tunnetuksi tekemiseksi.

Hankkeelle on annettu nimeksi Есть много разных Карелий – On monta eri Karjalaa. Tiedetään, että kummassakaan maassa ei tunneta riittävässä määrin naapurimaan menneisyyttä ja historiaa. Jo pelkästään käsite Karjala tuottaa monelle ongelmia. Suomessa Karjala on useille vain luovutettu Karjala, Venäjällä Karjalaa tarkoittaa nykyinen Karjalan tasavalta. Molemmissa maissa tarvitaan laajempaa ja syvempää tietoisuutta, että historian eri vaiheissa on ollut monta eri Karjalaa, joka on jakaantunut maantieteellisesti, valtiollisesti, kielellisesti, uskonnollisesti ja kulttuurisesti eri osiin, mutta joilla toisaalta on vuosisatojen aikana ollut vahva yhteys keskenään.

Hankkeen keskeisenä tavoitteena on Suomen ja Venäjän asukkaiden tutustuttaminen toistensa historiaan ja yhteiseen historiaan. Tavoitteeseen pyritään tekemällä tunnetuksi ja popularisoimalla yhteisen historian tärkeimpiä tapahtumakulkuja. Ajatus on, että mitä enemmän tunnemme naapurimaatamme ja sen historian vaiheita, sitä positiivisemmin suhtaudumme toisiimme ja keskinäiseen kanssakäymisemme.

Hankkeessa järjestetään laajalle yleisölle suunnattuja tiedeluentoja ja luentosarjoja, joita mahdollisuuksien mukaan toteutetaan myös videoluentoina sekä Venäjällä että Suomessa sekä järjestetään venäläis-suomalaisia historiaseminaareja. Tavoitteena on myös julkaista tutkimustuloksia ja kääntää niitä, samoin kuin historiaa valottavaa matkailijoiden ja tutkijoiden laatimaa kirjallisuutta. Edelleen aikomuksena on käynnistää hankkeita, joissa tutkitaan yhteisen historian tärkeimpiä tapahtumia ja joihin saadaan mukaan nuoria tutkijoita molemmista maista.

Hankkeen kohderyhmänä ovat historian tutkijat ja harrastajat, opettajat ja opiskelijat sekä media ja suuri yleisö molemmissa maissa.

Hanke etsii yhteistyökumppaneita yliopistoista, tiedekeskuksista, arkistolaitoksista, kirjastoista, museoista, kansalaisjärjestöistä jne.

Hankkeen koordinaatioryhmän muodostavat Suomen puolella Karjalan Sivistysseuran edustajina Eeva-Kaisa Linna, Pekka Vaara ja Eila Stepanova sekä Venäjällä Fennica-Nordica-tutkijat Irina Takala, Ilya Solomeshch, Alexander Tolstikov, Olga Ilyukha ja Irma Mullonen.

Lisätietoja hankkeesta

Eeva-Kaisa Linna, puheenjohtaja@karjalansivistysseura.fi

Irina Takala, irina.takala@onego.ru

Tietoa hankkeesta Karjalan tasavallan tiedekeskuksen uutissivuilla