Kansalaisadressi Ljudmila Markianovaa koskevan karkotusmääräyksen perumisen puolesta luovutettu

Adressityöryhmän edustajat luovuttivat Venäjän karjalaisen professori emerita Ljudmila Markianovan karkotusmääräyksen peruuttamista koskevan kansalaisadressin Suomen Ihmisoikeusliiton puheenjohtajalle, dosentti Reetta Toivaselle maanantaina 22.2.2016. Adressi oli allekirjoitettavissa adressit.com verkkosivulla tasan viikon ajan sunnuntaista 14.2.2016 sunnuntaihin 21.2.2016. Allekirjoituksia kertyi kaikkiaan 5078.

Luovutuspuheessaan professori Johanna Laakso korosti seuraavia asioita:

  1. Ennen kaikkea kysymys on yleisistä ihmisoikeuksista, jotka kuuluvat kaikille. Karkotus olisi epäinhimillinen teko ketä hyvänsä tällaisessa tilanteessa olevaa ihmistä kohtaan.
  2. Olemme lähteneet ajamaan tätä asiaa, koska tuntemamme ja arvostamamme ihmisen kohtalo järkytti meitä henkilökohtaisesti. Tämä adressi lähti liikkeelle Ljudmila Markianovan kollegojen ja ystävien yksityisenä, epäpoliittisena huolen ilmauksena, johon liittyi joukko karjalaisseurojen edustajia, karjalan kielen harrastajia ja tutkijoita sekä muita huolestuneita kansalaisia.
  3. Demokraattisen valtion viranomaiset ja riippumaton oikeuslaitos tietenkin tekevät päätöksensä yleisten ja kaikkia koskevien lakien ja periaatteiden pohjalta. Kysymys ei ole siitä, että erityisen ansioituneelle ihmiselle ansioidensa perusteella pitäisi myöntää erikoiskohtelu. Tämä tapaus liittyy kuitenkin laajempaan kysymykseen karjalan kielen asemasta ja merkityksestä Suomessa ja Suomelle. Karkottamalla karjalan kielen kehittäjän, joka elämäntyöllään on tehnyt suuria palveluksia myös Suomen karjalankieliselle yhteisölle samoin kuin suomalaisen kulttuurin kansainvälisille suhteille, viranomaiset antaisivat signaalin myös siitä, miten vähän virallinen Suomi arvostaa karjalan kieltä ja sitä puhuvien oikeutta äidinkieleensä.

Adressityöryhmä:
Ari Burtsoff, Tverin karjalaisten ystävien puheenjohtaja
Heini Karjalainen, tutkija, Oulun yliopisto
Johanna Laakso, suomalais-ugrilaisten kielten professori, Wienin yliopisto
Eeva-Kaisa Linna, Karjalan Sivistysseuran puheenjohtaja
Kai Peksujeff, Karjalan Sivistysseuran hallituksen jäsen
Anneli Sarhimaa, Pohjois-Euroopan ja Baltian kielten ja kulttuurien professori, Mainzin yliopisto
Marja Torikka, tutkija, Karjalan kielen sanakirjan toimitus