Karjalan historiaa tunnetuksi tekevä hanke käynnistyy

Petroskoin valtionyliopiston historian tutkija Irina Takala sekä Karjalan Sivistysseuran puheenjohtaja Eeva-Kaisa Linna, varapuheenjohtaja Pekka Vaara ja sihteeri Eila Stepanova tapasivat 8.2.2019 työkokouksessa. Tapaamisen tuloksena päätettiin käynnistää laaja historian popularisointiin tähtäävä hanke, jonka tavoitteena on tehdä tunnetuksi Venäjän ja Suomen historiaa sekä molempien maiden yhteistä historiaa.

 

Есть много разных Карелий – On monta eri Karjalaa

Pitkäaikaiset yhteistyökumppanit Karjalan Sivistysseura Suomesta sekä Petroskoin valtionyliopiston tutkimis- ja opetuskeskus FENNICA ja Karjalan tasavallan tiedekeskuksen kielen, kirjallisuuden ja historian laitoksen tutkimis- ja opetuskeskus NORDICA Venäjän tasavallasta ovat päättäneet käynnistää yhteisen hankkeen historian tunnetuksi tekemiseksi.

Hankkeelle on annettu nimeksi Есть много разных Карелий – On monta eri Karjalaa. Tiedetään, että kummassakaan maassa ei tunneta riittävässä määrin naapurimaan menneisyyttä ja historiaa. Jo pelkästään käsite Karjala tuottaa monelle ongelmia. Suomessa Karjala on useille vain luovutettu Karjala, Venäjällä Karjalaa tarkoittaa nykyinen Karjalan tasavalta. Molemmissa maissa tarvitaan laajempaa ja syvempää tietoisuutta, että historian eri vaiheissa on ollut monta eri Karjalaa, joka on jakaantunut maantieteellisesti, valtiollisesti, kielellisesti, uskonnollisesti ja kulttuurisesti eri osiin, mutta joilla toisaalta on vuosisatojen aikana ollut vahva yhteys keskenään.

Hankkeen keskeisenä tavoitteena on Suomen ja Venäjän asukkaiden tutustuttaminen toistensa historiaan ja yhteiseen historiaan. Tavoitteeseen pyritään tekemällä tunnetuksi ja popularisoimalla yhteisen historian tärkeimpiä tapahtumakulkuja. Ajatus on, että mitä enemmän tunnemme naapurimaatamme ja sen historian vaiheita, sitä positiivisemmin suhtaudumme toisiimme ja keskinäiseen kanssakäymisemme.

Hankkeessa järjestetään laajalle yleisölle suunnattuja tiedeluentoja ja luentosarjoja, joita mahdollisuuksien mukaan toteutetaan myös videoluentoina sekä Venäjällä että Suomessa sekä järjestetään venäläis-suomalaisia historiaseminaareja. Tavoitteena on myös julkaista tutkimustuloksia ja kääntää niitä, samoin kuin historiaa valottavaa matkailijoiden ja tutkijoiden laatimaa kirjallisuutta. Edelleen aikomuksena on käynnistää hankkeita, joissa tutkitaan yhteisen historian tärkeimpiä tapahtumia ja joihin saadaan mukaan nuoria tutkijoita molemmista maista.

Hankkeen kohderyhmänä ovat historian tutkijat ja harrastajat, opettajat ja opiskelijat sekä media ja suuri yleisö molemmissa maissa.

Hanke etsii yhteistyökumppaneita yliopistoista, tiedekeskuksista, arkistolaitoksista, kirjastoista, museoista, kansalaisjärjestöistä jne.

Hankkeen koordinaatioryhmän muodostavat Suomen puolella Karjalan Sivistysseuran edustajina Eeva-Kaisa Linna, Pekka Vaara ja Eila Stepanova sekä Venäjällä Fennica-Nordica-tutkijat Irina Takala, Ilya Solomeshch, Alexander Tolstikov, Olga Ilyukha ja Irma Mullonen.

Lisätietoja hankkeesta

Eeva-Kaisa Linna, puheenjohtaja@karjalansivistysseura.fi

Irina Takala, irina.takala@onego.ru

Tietoa hankkeesta Karjalan tasavallan tiedekeskuksen uutissivuilla

Studia Generalia -luentosarja jatkuu 28.2.

FM, tietokirjailija Mirko Harjula luennoi aiheesta ”Punaiset suomalaiset Itä-Karjalassa vuosina 1918-1922” torstaina 28.2. kello 18.00. Luento järjestetään Karjalan Sivistysseuran toimistolla (osoitteessa Luotsikatu 9 D).

Ilmoittautumiset sähköpostilla osoitteeseen toimisto@karjalansivistysseura.fi. Tervetuloa!

Sukututkimuskursseja 2019

Karjalan Sivistysseura järjestää Helsingissä kaksi sukututkimuskurssia vuonna 2019:

Ensimmäinen kurssi, Johdatus vienankarjalaiseen sukututkimukseen, järjestetään Kalliolan kansanopistolla 16.-17.3.2019.

Toinen kurssi, Johdatus rajakarjalaiseen ja aunuksenkarjalaiseen sukututkimukseen, järjestetään Kalliolan kansanopistolla 24.-25.8.2019.

Lisää tietoa ja ilmoittautumisohjeet oheisesta linkistä (kaksi sivua, PDF)

Kurssitilat ovat rajalliset, joten varaa paikkasi ajoissa!

Muistitietokeruu karjalaisuudesta 2000-luvulla

NYT ON AIKA MUISTELLA
Muistitietokeruu 1.12.2018–30.6.2019

Mikä on karjalaisten omakuva 2000-luvulla? Ovatko karjalaiset yhä yhteisöllisiä? Millaista on kaupunkikarjalaisuus? Miten siirtolaisuuden, pakolaisuuden ja evakkouden kokemukset vaikuttavat karjalaisuudessa – vai vaikuttavatko?

Keruussa pyritään tavoittamaan karjalaisia, jotka ovat tulleet Suomeen pakolaisina tai evakkoina sekä heidän jälkeläisiään ja Venäjällä asuvia sukulaisiaan.

Lisää tietoa keruusta SKS:n nettisivuilta, josta löytyy myös sähköinen lomake, jolle muistojaan voi kirjata:

Karjalaisuus 2000-luvulla

Kohdeavustukset haettavissa tammikuun 2019 ajan

Karjalan Sivistysseuran kohdeavustukset seuran toimintasuunnitelmassa määritellyille toiminnan keskeisille alueille, jotka ovat kieli ja kulttuuri, historia ja perinne, julkaisutoiminta ja kyykkä, ovat haettavissa tammikuun ajan.

Erityisesti seura tukee karjalan kieltä, kulttuuria ja historiaa käsitteleviä tutkimuksia, julkaisuja ja muita teoksia sekä kulttuuri- ja muita tapahtumia Suomessa ja Karjalan tasavallassa sekä hankkeita, joissa elvytetään karjalan kieltä, kulttuuria ja perinteitä.

Linkki http://www.karjalansivistysseura.fi/yhdistys/apurahat-ja-kohdeavustukset/kohdeavustukset/

Karjalan Heimo 11-12/2018: Senni Timonen arvioi Panu Rajalan Suomussalmen sulttaanin

Vuoden viimeinen Karjalan Heimo sisältää muun muassa Senni Timosen valaisevan ja monipuolisen arvion Panu Rajalan uudesta, Ilmari Kiannon elämää käsittelevästä tietoteoksesta.

Kirjoitus Suomussalmen sulttaanista julkaistaan nyt myös verkossa numeron 11-12/2018 maistiaisena. Voit lukea arvion täältä (PDF-muodossa)! 

Tämän ohella vuoden viimeisessä Karjalan Heimossa Raija-Liisa Kianto kertoo isästään.

Joulutarjouksia ja Karjalan Sivistysseuran joulumyyjäiset 18.12.

huom! tapahtumaa jatkettu pidemmäksi, klo 18 asti

Karjalan Sivistysseura järjestää tiistaina 18.12.2018 kello 10-18 joulumyyjäiset toimistollaan osoitteessa Luotsikatu 9 D. Tapahtumassa myydään useita KSS:n tarjoamia kirjoja erityishintaan. Lisäksi vieraita odottaa glögi- ja piparitarjoilu. Lämpimästi tervetuloa!

Joulukuun ajan myös verkkokaupassamme on erityistarjouksia. Voit tutustua niihin tästä PDF-tiedostosta ja tehdä tilauksen joko verkkosivujen kautta, sähköpostitse tai puhelimitse!

Kaikille ostoksia tehneille, myös joulumyyjäisissä, annetaan JOULULAHJANA 2 CD/DVD-LEVYÄ: LaulUni – tuuvituslauluja ja Sildazilla tanššijat. Opaššušvideo karjalaisista perintehellisistä tanššiloista.

Kiännä-hanke jatkuu, matka-apurahat nyt haussa

”Kiännä! Kääntäminen, elvytys ja uhanalainen karjalan kieli” on saanut Koneen Säätiöltä rahoituksen vuosiksi 2015-2019 kielen elvyttämiseen liittyvässä suunnatussa haussa. Hanke kohdistuu karjalan kielen elvyttämiseen ja elvytysprosessin tutkimukseen kääntämisen näkökulmasta. Elvytyksen suhteen tavoitteena on 1) auttaa uuden karjalan kielen kääntäjäpolven esiin nousemista, 2) innostaa uusia ihmisiä mukaan käännöstoimintaan ja 3) verkostoida karjalan kääntäjiä muiden kielten kääntäjien kanssa. Tähän pyritään järjestämällä koulutusta ja verkostoitumistilaisuuksia. Samalla lisätään karjalankielisten kielituotteiden määrää. Tutkimuksen tavoitteena on yhdistää poikkitieteellisesti elvytystutkimuksen ja käännöstieteen näkökulmia nostamalla kääntäminen elvytystutkimuksen kohteeksi ja uhanalaiselle kielelle kääntäminen käännöstieteen tutkimuskohteeksi.

Matka-apurahoista Karjalan käännösseminaariin Kiännä-hankkeen verkkosivuilla

Lisätietoja myös apurahoista PDF-muodossa (suomeksi) ja kiännösseminarista PDF-muodossa (vienaksi)

Karjalan Heimo 5-6/2018-artikkeli: kuka oli Pertti Virtaranta?

Akateemikko Pertti Virtaranta teki merkittävän uran karjalan kielen ja
kulttuurin tutkijana. Karjalan Heimo 5-6/2018 muistelee sata vuotta
sitten syntyneen yliopistomiehen elämää ja työtä.

Lue lisää täältä! (artikkeli PDF-muodossa)

Karjalan Sivistysseura julkaisee 30.6. Sastamalan Vanhan kirjallisuuden päivillä teoksen ”Täyttä työtä. Pertti Virtarannan satavuotismuisto”. Voit tilata kirjan verkkokaupasta.