Aleksi Konkan Karsikko-kirja (2013) lisää tietoutta karjalaisesta tapakulttuurista

Aleksi Konkka ja Karsikko

Aleksi Konkan vuonna 2013 Petroskoin yliopiston kustantamon julkaisema Karsikko-kirja (286 s.) käsittelee karsikko-ilmiötä eri puolilta ja suunnilta, aina saaliskarsikosta vainajan karsikkoon. Se kattaa maantieteellisestikin hyvin laajan alueen: Pohjois-Norjasta Uralille ja Keski-Volgalle saakka, pistäytyen myös Siperian puolelle. Kirjan pääainesto koskee Itä- sekä Pohjois-Suomea ja Karjalaa, Inkeriä ja Eestiä, muu tieto käytetään oikeastaan vain vertailuaineistona.

Vaikka karsikkomateriaalia on runsaasti hankittu eri pohjoisvenäläisiltä alueilta, myös Komista ja Marista (eräitä kenttätyöaineistoja oli aikaisemmin julkaistu Suomessa ja Venäjällä), tämä kirja on omistettu itämerensuomalaisille. Paitsi kentältä saatuja ja kirjallisuudesta poimittuja tietoja, kirjassa on käytetty ennen kaikkea SKS:n Kansanrunouden arkiston aineistoja, joista etenkin Samuli Paulaharjun keräelmiä, Kansallismuseon, Kainuun museon, Venäjän etnografisen museon, Kunstkameran ja eräiden muiden paikallismuseoiden kokoelmia.

Karsikko-kirja koostuu neljästä luvusta, jotka ovat ”Saaliskarsikko”, ”Karsikko initiaatioriiteissä” ja ”Vainajan karsikko”, sekä pääteluvusta, jossa käsitellään myös juhlakarsikkoa. Kirja sisältää myös erillisen karsikko-sanaston. Kirja päättyy 74 kuvaa käsittävään valokuva- ja piirrosvalikoimaan.

Ensimmäisen luvun saaliskarsikkojen käsittelyssä käytetään myös Lapista kerättyä aineistoa. Toisessa luvussa ensikertalaisen karsikon ohessa kuvaillaan myös hääkarsikkotapoja sekä hurrikkaasta puheen ollen esitetään karsikko-idealle tärkeätä hurri-sanuetta (sanue tarkoittaa sanan kaikkia merkityksiä sekä kaikkia yhdyssanoja ja muita muodostumia, joiden keskeisenä juurena on tässä tapauksessa on ”hurri”). Kirjan kolmannessa luvussa ristipuiden ja savolaisen vainajan karsikon lisäksi käsitellään myös sellaista aihetta kuin karsikko hautausmaalla. Se on Pohjois-Suomessa Karjalasta tullutta traditiota.

Karjalaisista vaikutteista Pohjois-Suomessa puhutaan myös ensimmäisessä luvussa. Karsikko hautausmaalla -aiheen yhteydessä nostetaan esiin kysymys karsikoista ns. pyhissä paikoissa ja lehdoissa, joita löytyy Karjalasta alkaen aina Mariin saakka.

Vainajan karsikko -luvussa on uudestaan puututtu myös metsäsuomalaisen suurkertojan Kaisa Vilhusen tietoihin, joiden luotettavuutta Maija Juvas aikoinaan alkoi epäillä. Hän huomautti, että ilmeisesti niitä pidetään epäluotettavina siihen saakka kunnes Kaisa Vilhusen tiedoille löytyy vertausaineistoa muualta. Aleksi Konkka pyrkiikin siihen kirjassaan tuoden esiin typologisesti verrattavissa olevaa aineistoa, jota löytyy sekä Euroopan, että myös Siperian eri kansoilta. Vainajan karsikon kaksi tärkeintä ideaa: karsikko, joka suojelee eläviä kuolleilta ja karsikko, joka toimii instrumenttina kuolleiden siirtymisessä toiseen maailmaan, ovat osa yleistä ”maailmanpylvään” karsikon funktiota pitää yllä maailman tasapainoa, etenkin kriisitilanteessa. Tämä taas yhdistää karsikon Maailman puuhun, joka on monien kansojen uskonnoissa maailmankaikkeuden runko ja rakenne.

Yllä olevassa Youtube -linkissä Aleksi Konkka keskustelee toimittaja Olga Ognevan kanssa Omin silmin -studiossa karsikosta.

Ohjelmaan on kohdasta 10:30 eteenpäin liitetty vanhempi dokumentti ”Panin minä merkin puuhun”, jossa Aleksi kertoo karsikoista oikein karsikoiden keskellä. Karjalan Sivistysseura on rahoittanut dokumenttielokuvan syntyä.

VUOKKINIEMI CAPITAL OF CULTURE 2015 -KILPAILUUN

Lehdistötiedote 2.6.2014

Vapaa julkaistavaksi heti

Vuokkiniemi hakee suomalais-ugrilaiseksi kulttuurikyläksi 2015 – alue sisältää kyliä myös Suomen puolelta.

Vuokkiniemi on hakenut mukaan kansainväliseen Finno-Ugric Capital of Culture 2015 -kilpailuun.

Kilpailuun osallistumisella tuetaan ja innostetaan kyläläisiä omaan aktiivisuuteen ja  toimintaan. Tavoitteena on että he tukevat entistä enemmän itseään ja karjalaisen kulttuurin merkitystä voidaan nostaa. Siksi hankkeella halutaan vahvistaa yhteistyötä muiden suomalais-ugrilaisten toimijoiden kanssa ja siten lisätä turismia, joka kohentaisi taloutta tulevaisuudessa tässä maailman yhdessä tärkeimmässä suomalais-ugrilaisessa kylässä. Lisäksi pyritään laajentamaan tietoisuutta aidosta ja elävästä karjalaisesta ja kalevalaisesta kulttuurista, joka kuitenkin elää uhatussa ympäristössä Venäjällä.

Kilpailuun osallistuva alue kattaa nykyisen Vuokkiniemen kylän ja sen vanhat runokylät Vuonnisen, Latvajärven, Venehjärven, Kivijärven, Ponkalahden, Tšenan, Pirttilahden, Mölkön, ja Tollonjoen sekä Kostamuksen (nykyinen kaupunki on vanhan Kontokin paikalla).  Suomessa  Kuivajärvi ja Hietajärvi ovat osa tätä samaa runoaluetta.

Vuokkiniemi on edelleen elävä kylä ja sen noin 200 talossa asuu suunnilleen 500 henkeä, joista 85 % on karjalaisia. Valtaosa väestöstä käyttää arkikielenään vienankarjalaa. Perinteinen kieli ja kulttuuri elävät vielä tänäkin päivänä vahvana kylässä. Suurin osa nykyisistä vuokkiniemeläisistä on vanhojen runonlaulajien jälkeläisiä.

Kalevalan luoja Elias Lönnrot löysi Vuokkiniemen ja sen runokylät. Hän keräsi useita kymmeniä tuhansia säkeitä ja kokosi niistä tuntemamme Kalevalan. Hän on päivännyt Kalevalan 28. helmikuuta 1835, joten vuonna 2015 tästä tulee kuluneeksi 180 vuotta!

Vuokkiniemen pitäjä oli 1800-luvulla vanhan runonlaulun keskus, jonka alueelta pääosa kansalliseepos Kalevalan runoista on kerätty. Tämä kalevalainen runopesä löytyi alun perin piirilääkäri Zacharias Topelius vanhemman kiinnostuksen kautta – hän nimittäin kirjoitti jo vuonna 1803 muistiin runoja Suomen alueella kulkevilta karjalaisilta laukkukauppiailta. Hänen kolmannessa julkaisemassaan vihkossa viitataan Vuokkiniemeen. Viimeisessä eli neljännessä julkaisussaan hän kertoo suoraan mistä runoja löytää: Yksi ainoa maanpaikka, sekin Suomen piirin ulkopuolella, tai muutama pitäjäs, Arkangelin läänissä erinomattain Vuokkiniemen Pitäjäs, säilyttää vielä vanhat tavat, ja vanhan urosväen jutut vilpitönnä ja puhtaana. Siellä veisaa Väinämöisen ääni, siellä soipi vielä Kantele ja Sampo.

Kilpailun voittaja julkistetaan 31.8.2014 Moskovassa.

Finno-Ugric Capital of Culture -kilpailun järjestää Youth Association of Finno-Ugric Peoples (MAFUN) nyt toista kertaa. Vuoden 2014 kulttuurikylän tittelin kilpailussa voitti Udmurtiassa sijaitseva Bygyn kylä. Tuolloin kilpailuun osallistui kahdeksan kylää Venäjältä ja Virosta.

Vuokkiniemi-seura ry, Karjalan Sivistysseura ry sekä Kostamuksen kaupungin kulttuuri- ja museovirasto ovat voimakkaasti olleet tukemassa kilpailuun osallistumista. Karjalan Sivistysseura pitää hanketta erittäin merkittävänä karjalaisen kulttuurin edistämiseksi.

Hakemuksesta vastaava:
Sari Heimonen, Muhos Laitasaari
+358445617943
sari.heimonen@gmail.com

Kilpailun kotisivut löytyvät osoitteesta http://www.uralic.org/

Lisätietoja MAFUN www.mafun.info

Vuokkiniemen kotisivut www.vuokkiniemi.net

Kostamuksen kaupungin kotisivut http://www.kostomuksha-city.ru/

Karjalan Rahvahan Liiton 25-vuotisjuhlilla

Karjalan Sivistysseura osallistui Petroskoissa pitkäaikaisen yhteistyökumppanin, Karjalan Rahvahan Liiton (KRL) 25-vuotispruasniekkaan toukokuussa 2014.

Karjalan Rahvahan Liitto sai uuden puheenjohtajan, kun liittoa kolme vuotta johtanut Jelena Migunova jättäytyi tehtävästä hallituksen jäseneksi. Uutena puheenjohtajan aloitti Natalja Vorobei, vienankarjalaisittain Natto Varpuni. Hän on ollut KRL:n hallituksessa useamman vuoden. Muutenkin hallituksen kokoonpano koki muutoksia ja se nuorentui.

Karjalan Sivistysseuraa edusti juhlissa puheenjohtaja Eeva-Kaisa Linna, sekä halltuksen jäsenet Markku Pottonen ja Pekka Vaara.