KSS:n kohdeavustukset vuodelle 2024 ovat haettavissa tammikuun ajan

Karjalan Sivistysseuran kohdeavustukset ovat haettavissa kerran vuodessa tammikuussa. Suomen- tai karjalankieliset hakemukset tulee tehdä Karjalan Sivistysseuran nettisivuilla olevalla lomakkeella, joka on käytettävissä vuosittain 1.–31. tammikuuta.

Karjalan Sivistysseura ry myöntää kohdeavustuksia keskeisille toiminta-alueilleen, jotka ovat kieli ja kulttuuri, historia ja perinne, julkaisutoiminta ja kyykkä. Seura myöntää avustukset hankkeisiin ja kohteisiin, jotka parhaiten toteuttavat seuran tavoitteita.

Hankkeiden tulee pääsääntöisesti olla toteutettavissa hakuvuoden aikana. Ensisijaisesti tuetaan aihepiirin uusia avauksia. Pitkiä työskentelyapurahoja ei myönnetä. Kohdeavustusten yhteissumma on noin 40 000 €.

Toiminnan keskeisten painopisteiden lisäksi avustettavilla kohteilla tulee olla kytkös lähinnä seuraaviin alueisiin: Vienan Karjala (ml. Suomen vanhat vienalaiskylät Kuivajärvi, Hietajärvi ja Rimmi), Aunuksen Karjala, lyydiläisten asuma-alueet Karjalan tasavallassa, Suomen entinen Raja-Karjala ja Sortavalan ympäristö, Tverin Karjala.

Kohdeavustuksia voivat hakea sekä yksityiset henkilöt että yhteisöt. Hankkeiden tulee olla toteutettavissa hakuvuoden aikana. Avustuksen saajan tulee antaa Karjalan Sivistysseuralle kirjallinen selvitys avustuksen käytöstä ja hankkeen etenemisestä päätöksessä mainittuun ajankohtaan mennessä ja siinä ilmoitetulla tavalla.

Kohdeavustuksen saajille ilmoitetaan päätöksestä hakemuksessa ilmoitettuun sähköpostiosoitteeseen noin kolmen kuukauden kuluttua hakuajan päättymisen jälkeen. Avustuksia ei myönnetä jälkikäteen jo toteutettuihin hankkeisiin. Kohdeavustukset maksetaan hakijan ilmoittamalle pankkitilille. Myöhästyneitä hakemuksia ei käsitellä.

Kohdeavustusta haetaan sähköisellä lomakkeella, jolle avataan linkki hakuajaksi tälle sivulle. Tarkemmat hakuohjeet kannattaa lukea ennen hakulomakkeen täyttämistä. Hakulomakkeeseen on suositeltavaa liittää hankesuunnitelma ja muita hakemusta täydentäviä dokumentteja.

Linkki hakulomakkeeseen: https://link.webropolsurveys.com/Participation/Public/08a4ebf0-b94d-41ca-a12e-d18aa0554915?displayId=Fin2869689

Hakuohjeet: https://www.karjalansivistysseura.fi/wp-content/uploads/2023/12/Karjalan-Sivistysseuran-kohdeavustusten-hakuohje.pdf

Aiemmin myönnetyt avustukset: https://www.karjalansivistysseura.fi/wp-content/uploads/2023/06/Kohdeavustukset-2023-myonteiset-paatokset.pdf