KSS:n kohdeavustukset haettavissa nyt tammikuun ajan

Karjalan Sivistysseuran kohdeavustukset ovat haettavissa kerran vuodessa tammikuussa. Suomen- tai karjalankieliset hakemukset tulee tehdä Karjalan Sivistysseuran nettisivuilla olevalla lomakkeella, joka on käytettävissä vuosittain 1.-31. tammikuuta.

Karjalan Sivistysseura ry myöntää vuosittain kohdeavustuksia toimintansa keskeisille alueille, jotka ovat seuran toimintasuunnitelman mukaisesti kieli ja kulttuuri, historia ja perinne, julkaisutoiminta ja kyykkä. Seura myöntää avustukset hankkeisiin ja kohteisiin, jotka parhaiten toteuttavat seuran tavoitteita.

Toiminnan keskeisten alueiden lisäksi avustettavilla kohteilla tulee olla kytkös lähinnä seuraaviin alueisiin: Vienan Karjala (ml. Suomen vanhat vienalaiskylät Kuivajärvi, Hietajärvi ja Rimmi), Aunuksen Karjala, lyydiläisten asuma-alueet Karjalan tasavallassa, Suomen entinen Raja-Karjala ja Sortavalan ympäristö, Tverin Karjala.

Kohdeavustuksia voivat hakea sekä yksityiset henkilöt että yhteisöt. Hankkeiden tulee olla toteutettavissa hakuvuoden aikana. Avustuksen saajan tulee antaa Karjalan Sivistysseuralle kirjallinen selvitys avustuksen käytöstä ja hankkeen etenemisestä päätöksessä mainittuun ajankohtaan mennessä ja siinä ilmoitetulla tavalla.

Kohdeavustuksen saajille ilmoitetaan päätöksestä hakemuksessa ilmoitettuun sähköpostiosoitteeseen noin kolmen kuukauden kuluttua hakuajan päättymisen jälkeen. Avustuksia ei myönnetä jälkikäteen jo toteutettuihin hankkeisiin. Kohdeavustukset maksetaan hakijan ilmoittamalle pankkitilille. Mikäli hakijalla ei ole pankkitiliä Suomessa, maksamisesta sovitaan tapauskohtaisesti. Myöhästyneitä hakemuksia ei käsitellä.

Linkki hakulomakkeeseen: https://link.webropolsurveys.com/Participation/Public/719590d3-61e1-45bf-9317-9476288b3bdc?displayId=Fin2708678

Karjalan Sivistysseuran kohdeavustusten hakuohjeet: https://www.karjalansivistysseura.fi/wp-content/uploads/2020/12/Karjalan-Sivistysseura-kohdeavustukset-hakuohje.pdf

Vuonna 2022 myönnetyt kohdeavustukset: https://www.karjalansivistysseura.fi/wp-content/uploads/2022/04/Kohdeavustukset-2022-myonteiset-paatokset.pdf

Lisää Karjalan Sivistysseuran apurahoista ja kohdeavustuksista: https://www.karjalansivistysseura.fi/yhdistys/apurahat-ja-kohdeavustukset/