A. V. Ervastin Suomalaiset Jäämeren rannalla on ilmestynyt

Karjalan Sivistysseura on julkaissut uusintapainoksen suomalaisen lehtimiehen ja tutkimusmatkailijan August Vilhelm Ervastin matkakertomuksesta Suomalaiset Jäämeren rannalla – Matkamuistelmia 1884. Ensimmäinen painos ilmestyi Ervastin kustantamana Oulussa vuonna 1884, eikä teosta ole sen jälkeen julkaistu uudelleen. Tässä uusintapainoksessa on mukana havainnollistavia valokuvia ja karttoja sekä Pekka Laaksosen kirjoittama esipuhe. Muuten uudelleenjulkaisussa on säilytetty alkuperäinen sisältö ja kieliasu.

Ervasti matkusti Jäämerelle Oulusta Kuusamon kautta pohjoiseen Vienan Karjalaan ja edelleen Kuolan niemimaan länsiosan poikki Muurmannille, Petsamoon ja Ruijan rannoille. Ervasti kuvaa elävästi eri kansallisuuksia edustavien ihmisten jokapäiväistä elämää ja elämisen edellytyksiä matkareitin varrella.

Ervasti kiinnittää teoksessaan erityisesti huomiota Ruijan suomalaisten asemaan sekä kalastajien oikeuteen päästä kalaan Jäämeren Venäjän puoleiselle rannikolle. Jäämeri-kirjalla oli merkittävä osuus siihen, että Petsamon alue annettiin Tarton rauhanteossa vuonna 1920 Suomelle korvauksena Rajajoen suualueen luovutuksesta Venäjälle.

Lehdistötiedote kokonaisuudessaan

Tilaa kirja Karjalan Sivistysseuran verkkokaupasta (tai toimisto@karjalansivistysseura.fi)

ISBN 978-952-7193-12-9

Karjalan Heimo 11-12/2017 on ilmestynyt!

Vienan Karjala ajautui mukaan suurten murrosten pyörteisiin vuonna 1918. Venäjän vallankumous ja tsaarien itsevaltiuden  murtuminen vuonna 1917 tuntuivat aluksi kaukaisilta, mutta muuttivat väistämättä myös pohjoisten kylien arjen. Karjalan Heimo seuraa sadan vuoden takaisten tapahtumien kulkua vuonna 2018.

Lue Pekka Vaaran artikkeli ”Vienan kansa halusi päättää itse omista asioistaan” täältä:

kh11-12-17-vienan-kansa.pdf