Kansalaisadressi Ljudmila Markianovaa koskevan karkotusmääräyksen perumisen puolesta luovutettu

Adressityöryhmän edustajat luovuttivat Venäjän karjalaisen professori emerita Ljudmila Markianovan karkotusmääräyksen peruuttamista koskevan kansalaisadressin Suomen Ihmisoikeusliiton puheenjohtajalle, dosentti Reetta Toivaselle maanantaina 22.2.2016. Adressi oli allekirjoitettavissa adressit.com verkkosivulla tasan viikon ajan sunnuntaista 14.2.2016 sunnuntaihin 21.2.2016. Allekirjoituksia kertyi kaikkiaan 5078.

Luovutuspuheessaan professori Johanna Laakso korosti seuraavia asioita:

  1. Ennen kaikkea kysymys on yleisistä ihmisoikeuksista, jotka kuuluvat kaikille. Karkotus olisi epäinhimillinen teko ketä hyvänsä tällaisessa tilanteessa olevaa ihmistä kohtaan.
  2. Olemme lähteneet ajamaan tätä asiaa, koska tuntemamme ja arvostamamme ihmisen kohtalo järkytti meitä henkilökohtaisesti. Tämä adressi lähti liikkeelle Ljudmila Markianovan kollegojen ja ystävien yksityisenä, epäpoliittisena huolen ilmauksena, johon liittyi joukko karjalaisseurojen edustajia, karjalan kielen harrastajia ja tutkijoita sekä muita huolestuneita kansalaisia.
  3. Demokraattisen valtion viranomaiset ja riippumaton oikeuslaitos tietenkin tekevät päätöksensä yleisten ja kaikkia koskevien lakien ja periaatteiden pohjalta. Kysymys ei ole siitä, että erityisen ansioituneelle ihmiselle ansioidensa perusteella pitäisi myöntää erikoiskohtelu. Tämä tapaus liittyy kuitenkin laajempaan kysymykseen karjalan kielen asemasta ja merkityksestä Suomessa ja Suomelle. Karkottamalla karjalan kielen kehittäjän, joka elämäntyöllään on tehnyt suuria palveluksia myös Suomen karjalankieliselle yhteisölle samoin kuin suomalaisen kulttuurin kansainvälisille suhteille, viranomaiset antaisivat signaalin myös siitä, miten vähän virallinen Suomi arvostaa karjalan kieltä ja sitä puhuvien oikeutta äidinkieleensä.

Adressityöryhmä:
Ari Burtsoff, Tverin karjalaisten ystävien puheenjohtaja
Heini Karjalainen, tutkija, Oulun yliopisto
Johanna Laakso, suomalais-ugrilaisten kielten professori, Wienin yliopisto
Eeva-Kaisa Linna, Karjalan Sivistysseuran puheenjohtaja
Kai Peksujeff, Karjalan Sivistysseuran hallituksen jäsen
Anneli Sarhimaa, Pohjois-Euroopan ja Baltian kielten ja kulttuurien professori, Mainzin yliopisto
Marja Torikka, tutkija, Karjalan kielen sanakirjan toimitus

Vetoomus Ljudmila Markianovan karkotuspäätöksen purkamiseksi

Hallinto-oikeus on päättänyt karkottaa pitkälle edennyttä Alzheimerin tautia sairastavan professori emerita Ljudmila Markianovan (HS 14.2.2016), vaikka hänellä ei ole entisessä kotikaupungissaan Petroskoissa hoitopaikkaa eikä läheisiä, jotka hänestä siellä huolehtisivat. Markianovaa hoitaa ympärivuorokautisesti hänen ainoa lapsensa, joka on asunut perheineen Suomessa yli 20 vuotta. Venäjällä vanhainkotipaikkaa voi hakea muistisairaalle vain maassa vakinaisesti asuva omaishoitaja. Markianovan lähettäminen Venäjälle olisi siis selvästi heitteillejättö.

Professori Markianova on mittavalla elämäntyöllään palvellut myös Suomea. Nykyinen karjalan kirjakieli, jota käyttää myös huomattava osa Suomen karjalankielisestä vähemmistöstä, on paljolti hänen luomansa. Hän on julkaissut lukuisia oppi- ja sanakirjoja sekä karjalankielistä kirjallisuutta, joita kaikkia käytetään molemmin puolin rajaa. Häntä sitovat Suomeen perhesiteet sekä vanhempiensa että tyttären perheen kautta.

Vetoamme korkeimpaan hallinto-oikeuteen, jotta tyttärestään täysin riippuvaisen professori Markianovan karkotuspäätös peruttaisiin humanitaarisin perustein ja tunnustuksena hänen ainutkertaisesta elämäntyöstään Suomessakin kotoperäisenä puhuttavan karjalan kielen hyväksi. Vetoomustamme tukevat mm. seuraavat karjalan kielen tutkijat ja asiantuntijat: professori emerita Helena Sulkala, professori Johanna Laakso, Karjalan kielen sanakirjan toimituskunta Raija Koponen, Marja Torikka ja Leena Joki, yliopistonlehtori Niina Kunnas, Karjalan Sivistysseura r.y:n puheenjohtaja Eeva-Kaisa Linna, Tverinkarjalaisten ystävät r.y:n puheenjohtaja Ari Burtsoff, kehitysjohtaja Kaj Peksujeff, tutkija Heini Karjalainen ja tutkija Ulriikka Puura sekä laaja joukko koti- ja ulkomaisia kielentutkijoita.

Karjalan kielen ja kulttuurin professori Vesa Koivisto, Itä-Suomen yliopisto

Itämerensuomalaisten kielten professori Riho Grünthal, Helsingin yliopisto

Pohjois-Euroopan ja Baltian kielten professori Anneli Sarhimaa, Mainzin yliopisto

Tässä linkki adressiin, jonka allekirjoittamalla tuet vetoomusta Ljudmila Markianovan karkotuspäätöksen purkamiseksi.

http://www.adressit.com/ljudmila_markianovan_karkotuspaatos_purettava

Vetoomuksen tekstin voi ladata pdf-muodossa täältä.

Helsingin sanomat on uutisoinut vetoomuksesta tuoreeltaan: HS: ”Kielitieteilijät vetoavat viranomaisiin, jotta muistisairas vanhus saisi jäädä Suomeen – hän on karjalan kielen uranuurtaja”