Hallitus ja työskentely

Karjalan Sivistysseuran toiminnasta vastaa hallitus, jonka yhdistyksen jäsenkokous vuosittain valitsee. Hallituksessa on kaikkiaan yhdeksän jäsentä, joiden toimikausi on kolme vuotta. Puheenjohtaja valitaan vuodeksi kerrallaan. Vuodesta 2016 lähtien hallituksessa ovat seuraavat henkilöt:

Eeva-Kaisa Linna, puheenjohtaja (puheenjohtaja (at) karjalansivistysseura.fi)
Pekka Vaara, varapuheenjohtaja (toimisto (at) karjalansivistysseura.fi)
Outi Homanen, jäsen (toimisto (at) karjalansivistysseura.fi)
Eila Stepanova, sihteeri (sihteeri (at) karjalansivistysseura.fi)
Kai Peksujeff, jäsen (toimisto (at) karjalansivistysseura.fi)
Kari Kontu, jäsen (toimisto (at) karjalansivistysseura.fi)
Pekka Pamilo, jäsen (toimisto (at) karjalansivistysseura.fi)
Terttu Louhikoski-Alasuutari, jäsen (toimisto (at) karjalansivistysseura.fi)
Senni Timonen, jäsen (toimisto (at) karjalansivistysseura.fi)
Tuulikki Halla, jäsen (toimisto (at) karjalansivistysseura.fi)

Karjalan Sivistysseuran järjestösihteerinä toimii Irma Lahti toimisto (at) karjalansivistysseura.fi

hallitus2015

Karjalan Sivistystysseuran hallitus 2016-17.

Hallituksen työnjako

Hyödyntääkseen paremmin hallituksen ja seuran jäsenten asiantuntemusta hallitus on asettanut toimikuntia, joiden tehtävänä on valmistella ja osin hoitaa varsin itsenäisestikin asioita.

Apuraha- ja avustustoimikunta

Apuraha- ja avustustoimikunnan tehtävänä on niin opiskelija-apuraha-anomusten kuin kohdeavustusanomusten arviointi ja päätösehdotusten laatiminen.

Jäsenet: Ritva Kivi (pj), Mari Rajamaa (sihteeri), Eila Stepanova, Pekka Pamilo ja Terttu Louhikoski-Alasuutari.

Taloustoimikunta

Taloustoimikunta neuvoo hallitusta talouteen ja varallisuuden hoitoon liittyvissä kysymyksissä.

Jäsenet: Pekka Vaara (pj), Kari Homanen, Outi Homanen ja Kai Peksujeff.

Hallintotoimikunta

Hallintotoimikunta hoitelee erilaisia käytännön asioita.

Jäsenet: Eeva-Kaisa Linna, Pekka Pamilo ja Irma Lahti.

Vuosijuhlatoimikunta

Vuosijuhlatoimikunnan tehtäviin kuuluu heimopäivien ja vuosikokouksen järjestäminen.

Vuoden 2018 toimikuntaan kuuluvat Eeva-Kaisa Linna, Tuulikki Halla, Eila Stepanova ja Pekka Pamilo. 

Julkaisutoimikunta

Julkaisutoimikunnan tehtäviin kuuluvat Karjalan Heimo -lehden toimitusneuvostoasiat, seuran julkaisutoiminta, yhdistysviestintä sekä sähköinen viestintä.

Jäseniksi on asetettu Senni Timonen (pj), Pekka Laaksonen, Pekka Vaara, Eila Stepanova, Tuulikki Halla, Ville Vaara ja Eeva-Kaisa Linna. Toimikunnan sihteerinä toimii Karjalan Heimo-lehden päätoimittaja Aila-Liisa Laurila.

Sukututkimustoimikunta

Sukututkimustoimikunnan tehtävänä on edistää erityisesi itä-karjalaisjuuristen mahdollisuuksia selvittää sukujuuriaan mm. etsimällä ja tuottamalla materiaalia sellaiseen muotoon, että se on helposti käytettävissä.

Jäseninä ovat Santeri Palviainen (puheenjohtaja), Sari Heimonen, Seija Jalagin (sihteeri), Kari Kontu, ja Sami Kallio.

suvut (at) karjalansivistysseura.fi