Vuoden 1726 verorevision sisällysluettelo

Kuvaus

Vuoden 1726 verorevision sisällysluettelo, josta osat 10-12 ovat Sampo-tietokannassa: 10. Suikujärven pogosta, 11. Paanajärven pogosta, 12. Repolan pogosta. Pogosta on venäläinen hallinnollinen käsite.