Vienan pakolaisille myönnetyt oleskelutodistukset 1922

Kuvaus

Vienan pakolaisille Valtion pakolaisavustuskeskuksessa myönnetyt oleskelutodistukset vuonna 1922