Vienan pakolaisille myönnetyt matkatodistukset 1922

Kuvaus

Vienan pakolaisille Valtion pakolaisavustuskeskuksessa myönnetyt matkustusluvat  vuonna 1922