Samulinen, Aleksanteri (jatk.). Itäkarjalaisten haastattelu