Samulinen, Aleksandra. Itäkarjalaisten haastattelu