Luettelo rajantakaisen Karjalan kylistä, Vienan Karjala