Kivimäki, Iita II. Itäkarjalaisten haastattelu

Lisätiedot

s. 135