Wasili Keynään matka Repolaan kesällä 1918 : vanha kirje kertoo